Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Light Vehicle 2025

Looptijd: van 1 september 2016 tot 1 september 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Inleiding
De automotive sector is een belangrijke economische driver in de EMR, die een grote bijdrage levert aan werkgelegenheid, kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. De internationale automotive-industrie stelt hoge eisen aan technologie, efficiency en kwaliteit. Daarom moeten bedrijven zich specialiseren en samenwerken om producten van wereldtopklasse te leveren. OEM’s, zoals BMW bij NedCar of Ford Research Centre, hebben behoefte aan innovatieve KMO’s.
Automotive kan de maatstaf zijn of de EMR zijn ambities ook werkelijk realiseert, nl. een moderne kennis- en technologische regio zijn met een sterke concurrentiepositie en hoge levensstandaard in een inclusieve samenleving met hoge werkgelegenheid.

Thema: CO2-reductie van ‘well to wheel’.
Wil de sector ook in de toekomst concurrerend zijn, zal de CO2-uitstoot door de hele keten moeten worden teruggedrongen. CO2-reductie betekent brandstofbesparing. Hiervoor moeten auto’s over de hele linie lichter worden. Door de komst van elektrische auto’s is nog eens een exponentiële gewichtsverlaging nodig.
De implicaties zijn enorm: er zijn nieuwe materialen en compleet nieuwe productieprocessen nodig. Daarbij betekent CO2-reductie ook prioriteit geven aan duurzame productieprocessen en duurzame materialen; CO2-reductie van ‘well to wheel’.

Probleem
OEM’s zijn zich hier bewust van en kennisinstellingen (KI’s) doen veel onderzoek hiernaar, maar het probleem ligt bij de toelevering: KMO’s worden vaak zo opgeslokt door de dagelijkse gang van zaken dat de innovatiekracht ontbreekt die nodig is om op de lange termijn concurrerend te zijn.
Daarom moet zowel het bewustzijn als innovatie op materiaalgebied worden gestimuleerd.

Doelstellingen
• ervoor zorgen dat de automotive-sector binnen de EMR zich actief inzet voor CO2-reductie d.m.v. materiaal- en procesinnovatie;
• opzetten van een EMR-innovatieagenda voor light vehicle design, die wordt ondersteund door kenniscentra en de industrie;
• initiëren van grensoverschrijdende demoprojecten met de regionale industrie en ontwikkelen van concrete prototypes vóór 2020;
• communiceren van de resultaten om de positie van de EMR als internationale topregio voor auto-innovatie te versterken.

Activiteiten
1. Mobiliseren van de materiaalleveranciersketen teneinde klaar te zijn voor de toekomst
2. Duidelijk maken dat succesvolle innovatie samenwerking vereist alsmede het grensoverschrijdend EMR-potentieel zichtbaar maken
3. De meest kansrijke gewichtsbesparende terreinen selecteren, deze laten aansluiten op het regionale EMR-profiel en de onderdelen voor de demoprojecten selecteren
4. ‘Kennisgaps’ aangegeven en kennisuitwisselingsprogramma tussen KI’s en de industrie opzetten
5. Innovatieconsortia van KMO’s + KI’s voor alle gekozen onderdelen opzetten om ‘ready to market’ lichtgewicht prototypes en processen te ontwikkelen.

Directe resultaten
1. ‘Gap’-analyse van toekomstige marktbehoeften versus het actuele profiel van automotive-sector in EMR
2. Well2Wheel-analyse en levenscyclusanalyse van diverse technologieën om de beste projecten te selecteren
3. EMR-innovatieagenda voor het toepassen van lichte materialen in auto’s.
4. Actieve grensoverschrijdende innovatienetwerken van KMO’s en onderzoeksinstellingen (30).
• Zuid NL: 8
• Regio Aken: 8
• Vlaanderen: 7
• Wallonië + Deutschsprachige Gemeinschaft: 7
5. Drie (3) demoprojecten ontwikkelen concrete prototypes van product- en productieprocesinnovaties.

Het project ontwikkelt prototypes van bepaalde auto-onderdelen en toont door simulatie aan dat de productieprocessen werken. De prototypes kunnen worden gedemonstreerd aan OEM-klanten, en KMO’s kunnen gaan produceren. De regio beschikt dan over benchmarkprojecten om de EMR te profileren als Top Automotive-regio met een innovatieve economie.

Langetermijnresultaten
1. De innovatieconsortia zetten hun samenwerking na de demoprojecten voort.
2. De demoprojecten hebben een duurzame impact, wat blijkt uit:
• industriële spin-offs: 3
• aantal nieuwe en/of zekergestelde banen: 50
• gestimuleerde investeringen: € 10.000.000

Grensoverschrijdende samenwerking
Innovatie binnen automotive vraagt om samenwerking, en in deze EMR-regio dus automatisch om grensoverschrijdende samenwerking. De vijf EMR-deelregio’s hebben allemaal het nodige in huis voor succesvolle materiaalinnovatie:
• Materiaalonderzoekscentra in Aken, Luik, Leuven, Geleen
• Leveranciers van grondstoffen, zowel kunststoffen (DSM, Sabic) als metaal (Arcelor)
• Kunststof- en metaalverwerkende leveranciers in alle regio’s
• De heropende OEM-productiefaciliteit in Born
• De materiaalinnovatiecampus van Chemelot in het hart van de EMR
• Een goed georganiseerde automotive-sector met actieve brancheorganisaties in alle deelregio’s.

Om de regio tot een internationale uitblinker in materialen voor de automotive-industrie te maken, hoeven de kwaliteiten alleen maar te worden gebundeld door middel van grensoverschrijdende samenwerking. Dat is het doel van dit project.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen