Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Link2innovate (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 april 2016 tot 31 maart 2019

 

Starters worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death, ook in de grensregio. Over een innovatief product of dienst beschikken betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. De (kwetsbare) starter is vaak onervaren in netwerken en heeft niet voldoende middelen ter beschikking. Link2innovate moedigt samenwerking aan tussen technostarters en bedrijven aan weerszijden van de grens. De focus ligt op starters die werkzaam zijn met sleuteltechnologieën zoals o.a. micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen. Experimentele ontwikkeling zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling zorgt ervoor dat het product of dienst op die manier voldoende zuurstof krijgt om succesvol te evolueren. Daarnaast kunnen de starters beroep doen op coaching zodat hun product of dienst efficiënt en vlot in de markt gezet kan worden.

Eerder toonde het project ‘Incubatorennetwerk(t)’ uit Interreg IV aan dat de valorisatie van onderzoeksresultaten gebaat is bij grensoverschrijdende samenwerking tussen universitaire onderzoeksgroepen om tot spin-off creatie te komen of om bestaande universitaire spin-offs sneller te laten groeien. Dit principe wordt verder toegepast bij Link2innovate.

Project verantwoordelijke
Innotek vzw

Project partners
C-mine crib
Twice Eindhoven BV
Stichting Kenniswerf Zeeland/DOK41
REWIN Projecten BV
GreenBridge
Leuven.Inc
Kamp C Duurzaam Bouwen

Meer informatie: www.grensregio.eu

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen