Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

LIVE-22 Liendert Interactieve Visuele Ervaring

Looptijd: van 18 februari 2022 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De aanleiding van het LIVE-22 project is meervoudig:

Ten eerste zijn er verschillende maatschappelijke vraagstukken en opgaven waar iedere gemeente mee uitgedaagd wordt en waarbij het steeds complexer wordt om hier invulling aan te geven in het fysieke domein. Voorbeelden hiervan zijn de energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit,

Ten tweede is onze visie dat deze uitdaging alleen kan worden aangegaan door gebruik te maken van digitalisering en innovatie op basis van geo-data. Nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden en een integrale aanpak van deze opgaven zijn hierbij essentieel,

Ten derde is er in de regio Amersfoort - Utrecht, met de vele bedrijven en kennisinstituten die hier al geruime tijd zijn gevestigd, veel kennis aanwezig over ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit energietransitie. Door gebruik te maken van geo-data ontstaan veel kansen om tot integrale afwegingen en oplossingen te komen,

Als laatste wordt de in de jaren ‘60 gebouwde wijk Liendert in Amersfoort de komende jaren heringericht. De wijk Liendert is daarmee bij uitstek een geschikte locatie om als eerste fieldlab te dienen, waarbij de maatschappelijke uitdagingen met toepassing van digitale innovatie in een Triple Helix context integraal kunnen worden opgepakt. Deze opgaven spelen ook in andere wijken en steden, dat maakt de ontwikkelde producten en diensten schaalbaar en breder toepasbaar.

De as Amersfoort-Utrecht heeft de ambitie om uit te groeien uit tot ‘Earth Valley’: een kennisomgeving die dankzij de opvallend sterke aanwezigheid van ingenieursbureaus, innovatieve geo-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen een cruciale bijdrage kan leveren aan wereldwijde maatschappelijke opgaven. Tijdens de startbijeenkomst werd brede steun toegezegd door directeuren van Arcadis, Royal HaskoningDHV en Sweco, een gedeputeerde van de provincie Utrecht en de burgemeester en een wethouder van Amersfoort, die allemaal het belang van het nieuwe ecosysteem benadrukten. Het LIVE-22 project is een eerste concrete stap om invulling te geven aan de ambitie van Earth Valley.

De Amersfoortse geo-ondernemers Geomaat, NEO, Hydrologic en Strategis zullen in co-creatie producten opleveren en daar gezamenlijk in optrekken. De producten die de geo-ondernemers leveren zijn van twee categorieën; data-inwinning en toepassingen waarmee data geanalyseerd en resultaten getoond worden. De geo-ondernemers kunnen elk van de producten vermarkten naar andere overheden, netbeheerders en/ of waterbedrijven.

Er wordt gezamenlijk gewerkt aan opgaven met de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptie. In LIVE-22 worden de volgende producten en diensten opgeleverd:
- Actuele en accurate data door Geomaat,
- WaterMonitor door NEO en HydroLogic,
- BoomPlus door NEO,
- 3D - CityPlanner door Strategis en NEO.

Alles komt hierbij samen in één virtuele 3D omgeving. De kracht van deze 3D-omgeving is dat projecten integraal in beeld gebracht worden. De innovatie wordt daarbij zowel gezocht in de doorontwikkeling van de producten en diensten, als in de inzet daarvan en daarmee het veranderen van processen. De producten binnen dit voorstel worden gekoppeld door gebruik te maken van API’s. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld data vanuit het ene product in te lezen in een ander product. Ook kunnen analyses uitgevoerd worden door het ene systeem en de resultaten ingelezen worden in het andere.

Het RIVM levert een belangrijke bijdrage met de Groene Baten Planner. De gemeente Amersfoort is ‘launching customer’. Future City Foundation verzorgt de communicatie en disseminatie. AeroVision is de schakel tussen de techniek en de eindgebruiker en is ketenregisseur.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen