Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Living Lab "De Duurzame Bouwplaats"

Looptijd: van 1 oktober 2020 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Er wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving om de gestelde klimaatdoelen te halen. Het verduurzamen van de bouwplaats zelf is echter een ondergeschoven kindje. Onterecht, want binnen 20 jaar ligt 80% van de bouwplaatsen in de bebouwde kom. Daarnaast nemen mobiele bouwwerktuigen 8% CO2, 19% NOx en 18% fijnstof van de totale verkeersuitstoot voor hun rekening. Dergelijke luchtverontreiniging leidt tot het vroegtijdig overlijden van 11.000 mensen en 1 miljard per jaar aan maatschappelijke kosten. Daarnaast heeft de Raad van State vorig jaar de PAS afgewezen. Dit leidde tot het aanhouden van 18.000 bouwvergunningen, met grote gevolgen voor de bouwsector:
• De bouw van 28.000 woningen kon niet doorgaan;
• De sector leidt naar schatting 14 miljard euro omzetverlies;
• 70.000 banen (13% van totaal) zullen verdwijnen;
De overheid beoogt vanaf 2026 het verduurzamen van bouwplaatsen af te dwingen als de sector het niet zelf oppakt. Daarmee is de urgentie voor het verduurzamen van de bouwplaats groter dan ooit.

Dit project heeft tot doel: het realiseren van het Living Lab Duurzame Bouwplaats. Binnen dit Living Lab werken de projectpartners, in samenwerking met eindgebruikers, aan de technische innovaties en procesinnovaties die de bouwplaats verduurzamen, alsmede de slimme uitrol naar de bouwsector.

Het consortium bestaat uit een unieke samenwerking tussen bouwbedrijf Weightless Living en ontwikkelpartners Spierings Mobile Cranes, SPIKE Technologies, verhuurbedrijf Hoogwerkt en kennisinstelling TU Eindhoven. Daarmee heeft het consortium alle capaciteiten aan boord om het project succesvol te realiseren en breed uit te rollen. Daarnaast wordt het consortium ondersteund door niet gesubsidieerde partners BTIC, De Groene Koers en Stichting Brainport Smart District ten behoeve van de realisatie en brede uitrol naar de bouwsector.

Het project is innovatief omdat het invulling geeft aan de onvervulde behoefte naar voorbeeldprojecten voor een duurzame bouwplaats en aan de technische uitdagingen op deze bouwplaats. Daarnaast draagt het project bij aan de ontwikkeling van de marktvraag en werkt het aan een van combinatie vooruitstrevende innovatieve technische oplossingen.

Het project kent een uitstekende kwantitatieve en kwalitatieve business case. Het project voorkomt in de toekomst de bovengenoemde maatschappelijke kosten. Daarnaast creëert het vanwege de samenwerking grote toegevoegde waarde voor de verschillende projectpartners en bouwplaats gerelateerde stakeholders. Een duurzame voertuigenvloot heeft een financiële terugverdientijd van 5-7 jaar en moet op termijn leiden tot een reductie van 612.550 ton CO2 uitstoot per jaar. Door slim de samenwerking op te zoeken borgt het consortium het Living Lab voor de komende 10 jaar.

Hierdoor kent het project ook een uitstekende bijdrage aan de duurzame ontwikkeling. Zo reduceert het project (t.a.v. People) luchtvervuiling, die jaarlijks leidt tot 11.000 vroegtijdige sterfgevallen. Draagt het project (t.a.v. Planet) bij aan reductie van de huidige 612.550 ton CO2 uitstoot per jaar. Tot slot draagt het project (t.a.v. Profit) bij aan economische voordelen, omdat de toegepaste en gedemonstreerde technologieën een terugverdientijd van 5-7 jaar hebben en het project extra werkgelegenheid en omzet creëert voor de betrokken bedrijven.

Het project biedt steun aan 217 bedrijven, waarvan er 4 financiële steun en 213 bedrijven niet-financiële steun ontvangen. In totaal is de private bijdrage aan de totale kosten van het project €1.817.350,- euro. De extra capaciteit van hernieuwbare energie is 62.5 MW. Het betreft 1 demonstratie gericht op de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de gebouwde omgeving.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen