Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Living Lab Metal Power

Looptijd: van 1 september 2019 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

De energietransitie is in volle gang. In de komende jaren zal veel geïnvesteerd worden in de opwek van hernieuwbare energie. Door de weersafhankelijkheid van de opwek is de vraag en het aanbod echter niet in balans. Grootschalige opslag van energie is cruciaal om de business case voor hernieuwbare opwek aantrekkelijk te houden, curtailment (o.a. stilzetten windmolens) te voorkomen, en congestie management-kosten te verlagen. Afgelopen jaren heeft de TU/e met haar ontwikkelpartners gewerkt aan de Metal Power technologie. Hierin wordt Metaalpoeder (bijv. ijzer) CO2-vrij verbrand, hetgeen tot warmte en metaaloxide (roest) leidt. De roest wordt middels hernieuwbare energie weer omgezet naar metaalpoeder, waarna het proces weer opnieuw kan beginnen. Binnen het Metal Power Lighthouse project hebben de partners een functioneel prototype gerealiseerd.

Het consortium heeft binnen dit project tot doelstelling om het Metal Power Living Lab te realiseren. Binnen het Living Lab wordt als onderdeel van het duurzame Metal Power proces het 500 – 1.000 kWth verbrandingssysteem als demonstratieopstelling, in samenwerking met eindgebruikers, ontwikkeld, geëvalueerd en uitgerold naar warmte-intensieve MKB-bedrijven

Daarmee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van de OPZuid 4F call ten aanzien van het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en besparing in de gebouwde omgeving alsook de slimme uitrol ervan.

Het consortium bestaat uit een krachtige samenwerking tussen kennisinstelling TU/e, ontwikkelpartners EM Group en HeatPower, en netwerkpartner Metalot3C en studententeam Solid. Daarmee heeft het consortium alle capaciteiten aan boord om het project succesvol te realiseren en uit te rollen. Daarnaast wordt het consortium ondersteund door niet subsidie ontvangende partners Energy Storage NL (FME) en Veolia. Als eindgebruikers hebben Nyrstar en Swinkels zich al gemeld. Zie hiervoor ook de supportbrieven.

Het project kent een grote uniciteit doordat het invulling geeft aan een niet opgelost probleem in de energietransitie (stoom ten behoeve van warmte intensieve bedrijfsprocessen bij (MKB-) bedrijven), en de technologie door middel van de Living Lab aanpak als systeemoplossing in het energiesysteem implementeert. Daarnaast is de Metal Power technologie als grootschalige opslagtechnologie baanbrekend.

Het project kent een uitstekende kwantitatieve en kwalitatieve business case. Enerzijds bestaat een markt van 2.000 tot 3.000 warmte intensieve MKB bedrijven in Nederland. Daarnaast biedt de technologie op grotere schaal een kostenbesparing van miljarden ten aanzien van netcongestiemanagement, curtailment en desinvesteren van kolencentrales. De project partners zullen ten behoeve van het vermarkten van de resultaten een nieuwe BV opzetten.

Hierdoor kent het project ook een uitstekende bijdragen aan de duurzame ontwikkeling. Zo draagt het (t.a.v. People) bij aan voorkomen van de maatschappij ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering, draagt het bij aan behoud van 2.000 Nederlandse banen en creëert het nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast biedt het (t.a.v. Planet) warmte intensieve bedrijfsprocessen een duurzaam alternatief voor gas. Ten aanzien van Profit draagt het project bij aan de versnelde ontwikkeling en uitrol van de Metal Power verbrandingssystemen. Dit leidt tot nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en extra winst voor zowel de project partners als overige stakeholders.

Het project biedt steun aan 154 bedrijven, waarvan 4 subsidie ontvangen en 150 bedrijven niet-financiële steun ontvangen. In totaal is de private bijdrage aan de totale kosten van het subsidieproject 1.159.834 euro, draagt het bij aan 250MW extra capaciteit in hernieuwbare energieproductie en betreft het 1 demonstratie gericht op de ‘slimme uitrol’ van koolstofarme technologie in de gebouwde omgeving.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen