Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Living Lab Smart Farming Zuid Nederland

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Doelstelling van het project Living Lab Smart Farming Zuid-Nederland is het ontwikkelen van een een Smartfarm concept waar met behulp van innovatieve IoT sensoren en beslissingsondersteunende ziekte- en teeltmodellen meerwaarde wordt gecre?erd voor de teler (zijn producten). Deze meerwaarde komt niet alleen tot uitdrukking in lagere productiekosten, maar ook in milieuvriendelijkere gecertificeerde producten en een grotere maatschappelijke acceptatie door het publiek.
Het project zal een looptijd van drie jaar kennen. Bij het project worden 150 telers betrokken met name gevestigd in de drie zuidelijke provincies. Via de sensoren vinden metingen plaats van bodemtemperatuur, bodemvocht, temperatuur, relatieve vochtigheid e.d. Langs deze weg worden big data verzameld die zullen worden gebruikt om complexe ziekte- plaag, groei en beregeningsmodellen te valideren, te verbeteren en nieuwe modellen te ontwikkelen. Hierdoor zal kennis beschikbaar worden gemaakt voor telers als beslissingsondersteunend- registratiesysteem welke als leidraad kan dienen bij de certificering van hun producten.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen