Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Living Lab: Structural Health in BioBased Constructions

Looptijd: van 13 maart 2019 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als economisch perspectief voor de bedrijven.
Afgelopen periode hebben de verschillende projectpartners zich gericht op de ontwikkeling van verschillende veelbelovende biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan. De bouwsector is echter zeer conservatief. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden dient eerst inzicht verschaft te worden in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

Het Living Lab Structural Health in BioBased Constructions zal hier invulling aan geven. De project partners zullen eerst een materialen en sensoring studie verrichten waarin de verschillende combinaties van natuurlijke vezel zoals vlas en hennep, bioharsen. productiemethoden en sensoren getest zullen worden in versnelde degradatie-experimenten. De resultaten hiervan zullen in drie verschillende dragende constructies (Living Lodge - Wandconstructie; Paviljoen – Dakconstructie; Smart Circular Bridge - Brugconstructie) geïmplementeerd en geëvalueerd worden. De kennis en ervaring hieruit zal via verschillende communicatie uitingen (Massive Open Online Course, Deelname duurzaamheidsfestivals, publicaties en filmmateriaal) gecommuniceerd worden. In samenwerking met VolkerWessels zal een economische en sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de adoptie in de bouw te versnellen.

Daarmee versterkt dit project het open innovatiesysteem van Zuid Nederland en bevat het alle componenten voor een ideaal OPZuid project in de crossover topclusters Biobased (Groene grondstoffen en focusgebied circulair bouwen), HTSM en Chemie.

Het consortium bestaande uit kennisinstellingen (TU/e, Avans, Hogeschool Zeeland), MKB bedrijven (Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen) en bouwbedrijf VolkerWessels beslaat de hele waardeketen en heeft alle componenten om van dit project een succes te maken. Wetenschappelijke en technisch-inhoudelijke kennis is goed vertegenwoordig, alsook kennis van de bouwsector en ervaring met OPZuid projectmanagement.

Het Living Lab kent een groot aantal innovatieve componenten, te weten: de focus op innovatieve dragende biobased profielen en smart sensoring hierin, het betrekken van de volledige waardeketen (van kennisinstelling tot bouwbedrijf) in het project en de totaal aanpak in de ontwikkeling van de profielen (materialen, profielontwerp, productieproces, life cycle assessment en toepassingsgebied).

Het project kent een uitstekende business case. Met veel kwalitatieve voordelen, maar ook grote kwantitatieve potentie. Het Living Lab zal de aanleiding zijn voor verschillende vervolgprojecten en een versneld introductie van dragende biobased profielen in de bouwsector. Wanneer de constructieve biobased bouwmaterialen succesvol ontwikkeld zijn en toegepast worden in alle drie de constructieve toepassingen betekent dit een besparing van (bruggen: 5.400, kantoren: 14.500, woningen 356.260) ± 376.160 ton fossiele materialen per jaar, een reductie van (bruggen: 416, kantoren: 1427, woningen 162.338) ± 164.181 ton CO2 uitstoot en een potentiele markt van ± 4 miljard Euro.

Naar verwachting zal 5 jaar na afloop van het project 35 miljoen Euro omzet bij bedrijven, 300 FTE extra werkgelegenheid, 30-45 miljoen voor aanpalend onderzoek en ontwikkelingswerk aangetrokken zijn, alsook 55.000 CO2-emissie vermeden zijn. In het realiseren van bovenstaande ambities draagt dit project uitstekend invulling aan de duurzame ontwikkeling op het gebied van People, Planet, Profit.

106 ondernemingen ontvangen steun uit dit project, waarvan 6 ondernemingen subsidie ontvangen, 3 steun ontvangen voor introduceren van innovaties nieuw voor de markt en 6 voor innovaties nieuwe voor het bedrijf. De private bijdrage bedraagt 458.693,- Euro, waarvan 458.693,- Euro voor R&D projecten. Het project leidt tot 1 nieuw samenwerkingsverband.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen