Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

LMC PrO heeft de arbeidstoeleiding van leerlingen ‘in the (Big) Picture’!

Looptijd: van 1 januari 2012 tot 31 juli 2013
Plattegrond van de locatie van het project

Praktijkonderwijs is in de basis eindonderwijs. De leerlingen van de PrO-scholen van LMC worden daarom voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij op de gebieden: werken, wonen, burgerschap en een zinvolle vrijetijdsbesteding.Subsidie vanuit het ESF geeft het onderwijsaanbod een kwalitatieve en kwantitatieve impuls om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.De scholen stemmen hun onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de behoefte van de arbeidsmarkt in de regio Rotterdam/Rijnmond. In dat kader worden relevante branchegerichte cursussen aangeboden aansluitend bij de mogelijkheden die de stagebedrijven aan de leerlingen bieden. De scholen streven na de kansen voor de leerlingen op de arbeidsmarkt te optimaliseren door samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. Zo is er in samenwerking met Haga Zorg een stage-werkproject opgezet, waarbij leerlingen onder begeleiding van een vakdocent van Haga Zorg een branche erkend certificaat hebben behaald. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere sectoren waarin kansen liggen voor praktijkleerlingen, zoals het havenbedrijf en een horeca-ondernemer. De LMC-scholen doen dit vanuit de “Big Picture”-filosofie waarbij leren in de echte wereld centraal staan.  Met behulp van middelen uit het Europees Sociaal Fonds hebben de PrO-scholen van LMC hun leerlingwerkplaatsen kunnen professionaliseren, nazorg kunnen opzetten, meer leerlingen een branche erkend certificaat of MBO-niveau 1 laten behalen en daardoor de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt vergroot. Meer dan de helft van de leerlingen verlaat de school met een baan of stroomt door naar het vervolgonderwijs (een derde deel). Na uitstroom blijft de school de oud-leerlingen nog 2 jaar volgen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen