Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

LMC Pro Talingstraat – Samen gaan we het maken!

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

LMC Praktijkonderwijs Talingstraat is een school voor kinderen die moeite hebben met leren en geen gewoon diploma kunnen behalen. Om de leerlingen toch een zelfstandige positie in de maatschappij te geven, begeleidt de school ze bij het vinden en behouden van een baan. LMC Pro Talingstraat gebruikt ESF-gelden om de overgang van school naar werk nog beter te maken. De school verzorgt beroepskeuzetesten en vakcursussen. In leerling-werkplaatsen vindt nabootsing van praktijksituaties plaats. Elke leerling krijgt een op maat gemaakt onderwijsprogramma. Het project voorziet in uitgebreide samenwerking met andere organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven. Oud-leerlingen met een baan krijgen begeleiding van de school.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen