Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Lokaal afval stroomt door tot circulair product

Looptijd: van 14 oktober 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Dit project omvat een oplossingsgerichte aanpak/route om businessgericht de circulaire economie in Noord Nederland te ondersteunen waarbij nieuwe waardenketens en verdienmodellen met nieuw te ontwikkelen circulaire producten zullen ontstaan en waardoor het ecosysteem met concrete casussen getest en ontwikkeld wordt. Dit doen we door een praktijkgerichte benadering toe te passen waarin (nieuwe) lokale kunststof afvalstromen geïdentificeerd en ingezet gaan worden als nieuwe grondstof voor het maken van circulaire producten middels hoofzakelijk spuitgiet technologie. Dit levert een blijvend blauwdruk op van het in de praktijk brengen van de ontwikkeling en productie van circulaire kunststof producten uit lokale kunststof afvalstromen in Noord Nederland. We verwachten hiermee een structurele veranderingen teweeg te brengen voor een groot aantal MKB bedrijven in Noord Nederland die concreet aan de slag willen met circulaire vraagstukken.

Er is en wordt al veel onderzoek gedaan op het onderwerp circulaire economie en de verschillende problematieken die daarbij spelen. Ook worden er veel initiatieven ondernomen om circulariteit te bevorderen. Dit met de bedoeling uiteindelijk drempels voor het komen tot productie en afname van circulaire producten weg te nemen. Wij beginnen juist businessgericht met het in de praktijk brengen van het ontwikkelen en voorbereiden tot het vermarkten van circulaire producten om vanuit deze ervaring het ecosysteem beter te benutten, te ontwikkelen en uit te breiden. Dit plan is bedoeld om een praktische route uit te werken waarmee de twee doelstellingen (inzet nieuwe afvalstromen en ontwerpen en vermarkten van circulaire producten), behaald worden. Deze route gaan we testen door 2 praktijkcases door de TRL levels te trekken zodat inzichtelijk wordt hoe uitdagingen/problemen opgelost moeten worden. Eventuele hordes worden samen en/of met nieuwe partners genomen/opgelost zodat na de test cases een blauwdruk is ontstaan waarmee het MKB op elk TRL level geholpen kan worden om een circulaire vraag te kunnen beantwoorden. De opgedane ervaringen worden breed gedeeld zowel in het bedrijfsleven als ook bij kennis instellingen.

Dit betreft een bottom up praktijk benadering van de ontwikkeling van het ecosysteem en wordt uitgevoerd door intrinsiek gemotiveerde bedrijven welke als deel van hun core business kiezen voor circulariteit. Het resultaat is een blauwdruk en werkwijze waar vele MKB ondernemingen van kunnen profiteren. Deze aanpak en resultaat zien wij als goede aanvulling op hetgeen al wordt ondernomen ter bevordering van de circulaire economie en hiermee wordt ook actief aansluiting gezocht om kennis te delen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen