Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Low low-loader tyre (L3Tyre)

Looptijd: van 7 september 2018 tot 31 augustus 2020
Plattegrond van de locatie van het project

1. SAMENVATTING
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken snel een eind te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn voor een belangrijk gedeelte de oorzaak van de overmatige CO2-uitstoot. Concreet is in Parijs afgesproken de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 40% te verminderen ten opzichte van 1990. Met betrekking tot mobiliteit, met het wegvervoer als onderdeel daarvan, zijn volgens Transport en Logistiek Nederland nog grote slagen te maken om aan deze ambitie te (kunnen) voldoen.

In het innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland wordt dit ook erkend als één van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen in de topsector logistiek. Het vergroten van de laadcapaciteit van trucks en het verkorten van de rijafstanden door innovatie draagt bij aan een reductie van de congestie en de bijbehorende CO2-uitstoot.

Voor het transport op het wegennet zijn wegvervoerders echter gebonden aan de wettelijke eisen m.b.t. de afmetingen (breedte, lengte en hoogte) en het totale gewicht (inclusief lading) van het voertuig en de trailer. Bij voertuigconstructeurs zijn dit dan ook de gebieden waarop geïnnoveerd kan worden, b.v. bij volumetransporten wordt het ontwerp dusdanig aangepast dat er getracht wordt een zo groot mogelijk netto volume te genereren.

Ontwikkeling innovatieve transportband
HBI wil een band ontwikkelen die bestaande beperkingen, zoals laadhoogte, vermindert door een éxtra verlaging te bieden waar veel transporteurs om vragen: een nieuw type verlaagde transportband. De band zal een kleine diameter i.c.m. een hoog draagvermogen hebben, waardoor de laadcapaciteit van vrachtwagen vergroot kan worden. Door de nieuwe vereiste afmetingen heeft de band niet de ideale vorm voor een juiste materiaalspanningsgeleiding binnen het karkas. De band zal dus de optredende hogere spanningen moeten kunnen weerstaan.
Dit is mogelijk door een innovatie van het design, de geometrie en materiaalkeuze om een band met de gewenste eigenschappen te ontwikkelen. Elke verandering aan materiaal en vorm van de verschillende componenten zal veranderingen teweeg brengen in de band m.b.t. handling, performance en gedrag, die bovendien veelal tegenstrijdig t.o.v. elkaar zijn. Uit technisch vooronderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de nieuwe band complex, maar haalbaar is.

Effecten voor Zuid-Nederland
In de RIS3 strategie voor Zuid-Nederland zijn verscheidene maatschappelijke uitdagingen geïdentificeerd. Dit project draagt bij aan drie van deze uitdagingen:
1. Slim, groen en geïntegreerd vervoer;
2. Zekere, schone en efficiënte energie;
3. Klimaatactie hulpbronnenefficiëntie.

Met veel praktijkervaring, aangevuld met hoogstaande engineerings- en onderzoekscapaciteiten en een uitgebreide kennis op het gebied van de ontwikkeling van transportbanden is HBI overtuigd van het concept en de innovatie. Deze innovatieve band zal niet alleen de transportbranche versterken maar ook nieuwe werkgelegenheid creëren binnen Zuid- Nederland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen