Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Maarland VSO ESF 2009-2010

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

VSO Maarland is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op de school zitten jongeren die moeite hebben met leren. Om de leerlingen beter voor te bereiden op een baan zet de school ESF-subsidie in voor vakcursussen, beroepskeuzetests en leerling-werkplaatsen. De school onderhoudt contact met andere organisaties uit het werkveld en met het bedrijfsleven. Met behulp van trainingsmateriaal oefent de leerling zijn of haar motorische vaardigheden, zoals het aandraaien van schroeven. Via cursussen brengt de jongere zijn of haar vakkennis op peil. Ook lopen de leerlingen stage. De eerste stages zijn vooral bedoeld voor het oefenen van de sociale vaardigheden. De eindstages vinden plaats op de uiteindelijke werkplek.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen