Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Maatwerk

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Op Beukenrode Onderwijs zitten jongeren met leer- of gedragsproblemen. Zonder extra begeleiding redden zij het niet. Met behulp van het ESF-project helpt de school de jongeren bij de overstap naar een vervolgopleiding op mbo-1-niveau of naar een baan. Beukenrode gaat hierbij uit van de individuele leerling. Door arbeidssimulatie en analyse daarvan maakt de school aan de leerling duidelijk waaruit werk bestaat en welke vaardigheden hij daarvoor nodig heeft. De school doet dit in praktijklokalen voor bijvoorbeeld voertuigentechniek, metaal en groenvoorziening. De jongeren volgen vakcursussen en ronden die af met een certificaat of diploma. Om de arbeidsintegratie van de leerlingen te vergroten werkt Beukenrode samen met andere scholen, het bedrijfsleven, gemeenten en UWV WERKbedrijf.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen