Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Make IT Work in the North

Looptijd: van 3 september 2018 tot 1 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Er is sprake is van een serieuze mismatch op de Noordelijke ICT-arbeidsmarkt. Mkb-bedrijven hebben extreem veel moeite om hun ICT-vacatures in te vullen. Dit ondermijnt de positie van Noord-Nederland als ICT-regio, met als risico dat nieuwe bedrijven elders neerstrijken en bestaande bedrijven elders verder groeien. Gevolg is uitholling van de concurrentiepositie van Noord-Nederland, waarbij innovatiekracht en verdienvermogen van de regio achterblijven bij haar potentieel. ICT is een belangrijke sleuteltechnologie voor andere sectoren (zoals energie en healthy ageing). Strategisch gezien is de ICT-sector dus belangrijk speerpunt voor de economische ontwikkeling in Noord-Nederland.

De Noord-Nederlandse IT-bedrijven TRES, Ultraware, CareerUp en hoger onderwijs- en kennisinstellingen Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool werken in het project ‘Make IT Work in the North’ samen om vanuit nieuwe structuren en methoden een betere match te creëren tussen vraag en aanbod. Op basis van de vraag vanuit het mkb zullen in ‘Make IT Work in the North’ omscholingstrajecten worden ontwikkeld die vernieuwend, toekomstgericht en altijd vraaggestuurd zijn. Verder zijn de volgende werkgevers- en beroepsorganisaties v betrokken in het project: de Noordelijk Online Ondernemers (NOO) en haar zusterorganisatie Young Entrepreneurs & Startups (YES), Samenwerking Noord, Connect FRL en Innovatiecluster Drachten.
Mkb-bedrijven in Noord-Nederland zijn als vragende partij, als beoogde afnemers van de kandidaten vanaf het begin onderdeel van het ontwerp èn leveren een belangrijke actieve bijdrage aan het gezamenlijk opleidingstraject - als richtinggevende en co-creërende klant, als co-financier, en als mede-opleider.

De kern van de samenwerking wordt gevormd door de IT Academy Noord-Nederland. Die zet zich sinds 2014 in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige IT-arbeidsmarkt in het Noorden. Vanuit die rol heeft zij als Noord-Nederlands samenwerkingsverband van het IT-werkveld intensief contact met zowel partijen in het IT-werkveld als met het hele Noord-Nederlands beroeps- en hoger onderwijs. De Hanzehogeschool Groningen zal verder expertise inzetten vanuit de lectoraten New Business & ICT en Human Capital. NHL Stenden Hogeschool zal expertise inzetten vanuit het lectoraat Betekenisvol ondernemen, de onderzoeksgroep Vitale Economie en de Academies ICT & Creative Technology en International Business Administration. De hoger onderwijsinstellingen bieden ook opleidingslocaties aan door heel Noord-Nederland.

Met het project ‘Make IT Work in the North’ wordt een aanpak gelanceerd om juist die krapte op het niveau vanaf MBO+ (Associate degree: niveau 5) tot en met hoger onderwijs (Bachelor: niveau 6), in het hart van de IT-arbeidsmarkt aan te pakken. In het project wordt in eerste aanleg invulling gegeven op basis van het ‘Make IT Work’ concept zoals dat in Amsterdam is ontwikkeld. ‘Make IT Work’ maakt het voor hoogopgeleiden zonder ICT-achtergrond mogelijk om zich te laten omscholen naar een ICT-functie op HBO-niveau en daarin direct bij een werkgever aan de slag te gaan. Succeselementen zijn de combinatie van werken en leren, het concreet ondersteunen van zowel bedrijven, het versterken van de regionale verbinding tussen het mkb en onderwijsinstellingen, en een goede selectie aan de poort. 98% van de deelnemers in Amsterdam kreeg na afloop van de eerste arbeidsovereenkomst contractverlenging aangeboden door de werkgevers.

Hoofddoelstelling van het project ’Make IT Work in the North’ is: het versterken van een structuur om systematisch de vraag en aanbod naar/van ICT-professionals in Noord-Nederland op elkaar af te stemmen teneinde een duurzame verbetering van de regionale arbeidsmarkt te realiseren en zo de concurrentiepositie van Noord-Nederland als ICT-regio te versterken. De consortium partners willen dit doel bereiken door specifiek de volgende drie subdoelstellingen te realiseren:
1. Het aanbod aan bruikbaar talent voor ICT-bedrijven vergroten door extra (zij-) instroom te genereren;
2. Ontwikkelen van maatwerktrajecten om zij-instromers naar specifieke IT-functies in Noord-Nederlandse mkb-bedrijven te leiden;
3. Werkgeverdienstverlening om mkb-bedrijven te faciliteren hun personeelsvraag in kaart te brengen, hun werk zo nodig anders te organiseren, en zij-instromers zelf te kunnen opleiden.

Binnen de 6 pilots in dit project worden de eerste 60 cursisten geschoold om als ICT’er voor het mkb aan de slag te kunnen gaan. Pilots worden geëvalueerd en buiten het project gecontinueerd als regulier aanbod van de IT Academy, en zullen de komende vijf jaar naar verwachting gezamenlijk zo’n 600 extra IT werknemers genereren. De consortiumpartners zullen de continuïteit van het project na medio 2021 verzekeren door inbedding in bestaande structuren van de IT Academy Noord-Nederland.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen