Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MariGreen

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 juni 2019

Het project MariGreen ontwikkelt innovaties voor een milieuvriendelijkere en emissie-armere scheepvaart. Met nieuwe concepten dient de bijdrage van de scheepvaart aan de verandering van het klimaat te worden verminderd en het schip als milieuvriendelijk transportmiddel verder te worden ontwikkeld. MariGreen bundelt in de periode 2015 - 2018 Duits-Nederlandse ontwikkelingsprojecten met de doelstelling van „Green Shipping“. Het project ondersteunt daarbij in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen bij de noodzakelijke overgang naar een duurzame en toekomstgerichte scheepvaart. MariGreen realiseert daarmee milieu- en verkeerspolitieke doelstellingen van Duitsland, Nederland en de Europese Unie op het gebied van scheepvaart door grensoverschrijdende samenwerking. Met een consortium van in totaal 59 Duitse en Nederlandse maritieme ondernemingen en kennisinstellingen worden in het kader van MariGreen 12 innovatieprojecten gerealiseerd. Deze houden zich bezig met de Green Shipping-thema's LNG-aandrijvingen, windaandrijvingen, logistieke alternatieven, efficiënte omgang met hulpbronnen en veiligheid, voor een groenere scheepvaart. Het zwaartepunt ligt daarbij op het verkeer aan de kust en op zee. Begeleidend worden maatregelen gerealiseerd voor grensoverschrijdende werving van aankomende maritieme krachten en kennisnetwerken voor een groenere scheepvaart. Met deze bundeling van activiteiten en maritieme knowhow streven de Duitse en Nederlandse partijen er gezamenlijk naar om zich op internationaal niveau verder te profileren als modelregio op het gebied van Green Shipping. Dit wordt ondersteund door bijbehorende communicatie-activiteiten in het project. MariGreen wordt gecoördineerd door de onderneming zonder winstoogmerk MARIKO GmbH in Leer.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen