Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MariX

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

Het maritieme bedrijfsleven is een sector met een relatief hoog omzetcijfer, met meer dan 500 bedrijven en 22.000 werknemers in de maritieme kernsectoren, die van groot structureel belang zijn voor de regio Noord-Nederland/Weser-Ems. De uitdagingen voor het maritieme bedrijfsleven aan beide zijden van de grens zijn tegenwoordig complex. Onder andere worstelt de maritieme sector massief met de rekrutering van junior personeel. Het MariX-project is gericht op loopbaanoriëntatie en de werving van junior personeel in de scheepvaart en de scheepsbouw, met als doel het genereren van blijvende interesse in maritieme technologieën en maritieme carrières om de toekomstige levensvatbaarheid van beroepen in deze sector te bevorderen. Bovendien moeten grensoverschrijdende netwerken helpen om een zo groot mogelijke pool van potentiële junior medewerkers en opleidingsplaatsen te creëren, zodat de grotere keuze kan leiden tot een optimale match tussen werknemers en werkgevers. Cruciaal voor het genereren van interesse zijn de zogenaamde 'catch factors' die de nieuwsgierigheid wekken en 'hold factors' die leiden tot langdurige, diepere motivatie en dus ook invloed hebben op de loopbaankeuzes voor de leeftijdsgroepen 12-14 jaar. Deze aanpak omvat:1. De ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van innovatief theoretisch- en praktisch lesmateriaal 2. Ontwikkeling, uitvoering en etableren van een 'Maritieme Opleidingsdag' op 'authentieke locaties' (bv. scheepswerf, haven, enz.) waarvoor scholen en bedrijven aan beide zijden van de grens regelmatig worden uitgenodigd (bv. één keer per jaar). 3. Organisatie van twee tweedaagse schoolexcursies, waarbij studenten uit beide landen samenkomen, bedrijven leren kennen en samenwerken aan maritieme themas (o.a. het bouwen van boten).

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen