Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MaX: Make and Xperience

Looptijd: van 18 juni 2021 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In dit project ontwikkelt RDM Next de komende twee jaar in samenwerking met GameTailors en de IT Campus een digitaliseringscurriculum voor jongeren op middelbare scholen (VMBO) op Rotterdam Zuid. Dit curriculum bestaat uit theorie die via serious gaming technologie wordt aangeboden, gecombineerd met een praktijkgedeelte waarbij de jongeren kennismaken met de in de theorie aangeboden technologieen: 3D printen, IoT, machine learning, robotica, cyber security en innovatie.
Het curriculum leert de jongeren met een databril naar de wereld te kijken en de mogelijkheden voor toepassing van datagerelateerde technologieën te ontdekken. Doordat ze al vroeg in hun schoolloopbaan kennismaken met deze technologieën gaan ze deze ervaren als ‘enablers’ en niet als eng of zelfs gevaarlijk.
We doen dit met twee doelen voor ogen: allereerst geven we al deze jongeren een fundament van kennis en inzicht in digitalisering. Doordat ze in het curriculum zelf aan de slag zijn geweest met de verschillende technologieën snappen ze de achterliggende concepten. Daardoor zijn ze niet meer bang voor deze technologieën, maar kunnen ze nieuwe toepassingen herkennen in het werkveld waar ze over een aantal jaar de arbeidsmarkt betreden, of dat nu de zorg, het transport, de bouw of de techniek wordt. Hiermee worden ze innovatiegerichte werknemers in werkvelden waar deze innovatie ontzettend hard nodig gaat zijn.
Ten tweede krijgen de jongeren een ongeëvenaarde introductie in de techniek. Daarmee willen we het percentage jongeren dat kiest voor een technische vervolgopleiding verhogen en daarmee voorsorteren op een toekomstbestendige carrière. In het Uitvoeringsplan Kansen voor Rotterdam II staat dat “iedereen die een opleiding in de zorg, haven of techniek afrondt en beschikt over de juiste werkhouding, feitelijk een baangarantie heeft.”
RDM Next heeft in de afgelopen jaren programmering ontwikkeld om deelnemers kennis te laten maken met technieken als 3D printen, IoT, Machine learning, robotica en cyber security. Deze wordt gebruikt in duurbetaalde innovatiesessies voor corporates en hogere overheden. De vorm waarin deze programmering nu beschikbaar is, is niet geschikt voor VMBO leerlingen: het sluit niet aan bij hun leefwereld en het vergt hoogopgeleide facilitators om de sessies te begeleiden. Maar de content zelf is wel van onschatbare waarde voor deze leerlingen.
Daarom gaat RDM Next in samenwerking met het Delftse bedrijf Game Tailors de content vertalen naar de leefwereld van de VMBO scholier en middels serious gaming technologie aan hen aanbieden. Op die manier krijgen de leerlingen ‘the best of both worlds’: hoogwaardige content op een inspirerende en activerende manier gebracht. Naast de theorie bestaat het curriculum ook uit een praktijkgedeelte. Hierin gaan de scholieren in het MaX-lab aan de slag met de technologieën die in de modules geleerd worden. Want juist door de technologie zelf toe te passen en daarmee een uitdaging op te lossen valt bij de deelnemer het kwartje, bijvoorbeeld in het geval van IoT: “als het zo gemakkelijk is om deze informatie uit de fysieke werkelijkheid naar het internet te krijgen, dan weet ik ook nog wel een toepassing in dit product of proces”. Dit MaX-lab zal gevestigd zijn op de RDM bij de IT Campus, waar de scholieren in de inspirerende omgeving van de RDM gefaciliteerd zullen worden. Daarnaast kunnen ze direct kennismaken met de omgeving van Techniek College Rotterdam, misschien wel de plek voor hun vervolgopleiding. Doordat ook IT Campus als projectpartner in het project betrokken is, is de link met zowel de VMBO scholen als de MBO scholen gewaarborgd. Wij zullen in het project nauw met hen samenwerken, zowel in de ontwerp- als de implementatiefase.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen