Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MEDUWA Vecht(e)

Looptijd: van 11 oktober 2016 tot 10 april 2021
Plattegrond van de locatie van het project

In MEDUWA -Vecht(e) worden technische en methodische grenzen verlegd in waterkwaliteitsbeheer, veeteelt en veterinaire gezondheidszorg. Het project integreert hierdoor Health & Life Sciences, Agribusiness/Food en High Tech Systems & Materials. De 12 innovaties van MEDUWA zijn verdeeld over verschillende beheersaspecten: meten; visualiseren & communiceren; simuleren van maatregelen, mitigeren en preventie. Voor kennisuitwisseling en kwaliteitsgarantie zijn de participerende bedrijven zo veel mogelijk gekoppeld aan kennisinstellingen. In alle zes werkpakketten van het project wordt tussen Duitse en Nederlandse partners samengewerkt. Voor maatregel-simulaties integreert het te ontwikkelen stroomgebied-informatiesysteem producten en meetresultaten uit alle werkpakketten. De participerende bedrijven gebruiken het informatiesysteem om de werkzaamheid van hun product te testen. De in het project te ontwikkelen technieken en methoden zijn wereldwijd exporteerbaar.Thematiek Het brede grens- en sectoroverschrijdende MEDUWA-consortium werkt binnen een gedeeld stroomgebied aan de oplossing van een gezamenlijk probleem: de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteri?n, die via drinkwater, voeding en lucht weer bij mens en dier terugkomen. Deze milieukringloop van verontreinigingen zal naar verwachting versterkt worden door klimaatsverandering. Het onderbreken van deze kringloop brengt niet alleen voordelen voor de gezondheid met zich mee. Het maakt de op vleesexport gerichte regionale economie minder kwetsbaar voor een in toenemende mate kritische consument en meer stringente internationale wet- en regelgeving. Bovendien verlaagt een schonere bodem en water de kosten voor drinkwaterproductie, en is gunstig voor tourisme, met name waterrecreatie.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen