Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Meedoen werkt beter

Looptijd: van 17 oktober 2010 tot 16 april 2012

Lelystad zet alle middelen in om mensen aan het werk te helpen of te houden, waarbij met name duurzame reguliere arbeidsinpassing wordt nagestreefd. De gemeente richt zich binnen het project op zowel 55 plussers, niet uitkeringsontvangers (NUO’ers) en arbeidsbelemmerden. Binnen de doelgroep zijn er velen die nog niet in staat zijn om zichzelf te redden op de arbeidsmarkt. Activering is voor hen een middel om actief te worden en weer stappen te zetten richting een baan. Jongeren worden gestimuleerd een startkwalificatie te halen. Bij ernstige gedragsproblemen krijgen jongeren trajecten aangeboden, gericht op gedragsaanpassing en het behalen van benodigde kwalificaties. Daarnaast stimuleert de gemeente zelfstandig ondernemerschap. Uiteindelijk zijn meer dan 350 deelnemers middels diverse trajecten binnen het ESF project begeleidt, waarbij een zeer goede uitstroom naar werk of (vervolg)opleiding, e.a.) is bereikt

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen