Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Meedoen werkt beter V

Looptijd: van 1 november 2013 tot 30 april 2015

In deze economisch moeilijke tijden wil gemeente Lelystad toch zoveel mogelijk mensen aan het werk houden of krijgen. Lelystad heeft mede door middelen via Europese subsidie (ESF) een extra budget ten behoeve van re-integratie van werkzoekenden zonder uitkering, ouderen (55-plus) en deels arbeidsgeschikten. Ook kijkt de gemeente vooruit, naar de jaren na de crisis: dan zal er behoefte zijn aan werknemers die goed geschoold zijn en die de aansluiting met de arbeidsmarkt hebben behouden. Het voordeel van dit project is dat mensen aan het werk blijven en dat er na de recessie voldoende gekwalificeerd personeel is om aan de verwachte vraag te voldoen. Het is van belang dat de toegangsdeur tot de arbeidsmarkt voor zoveel mogelijk mensen open blijft. Daarmee kunnen mensen via betaald werk in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dat is goed voor de participatie en zelfredzaamheid, maar ook om te voorkomen dat gemeente Lelystad veel geld kwijt is aan uitkeringen. De re-integratietaken worden door het Werkbedrijf Lelystad uitgevoerd. Door middel van verschillende instrumenten is het Werkbedrijf mensen van dienst bij hun inspanningen om aan het werk te komen. De activiteiten bestaan vooral uit scholing, leerwerkplekken of werkervaringsbanen. Lelystad stelt als voorwaarde dat het Werkbedrijf ervoor zorgt dat jaarlijks gemiddeld tenminste 20% van haar cliënten uitstroomt naar een reguliere baan.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen