Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Meer patiënten in minder tijd

Looptijd: van 1 december 2010 tot 30 november 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Het Oogziekenhuis Rotterdam is in Nederland dé superspecialist specifiek voor oogheelkunde. In de huidige praktijk merkt het Oogziekenhuis er een tekort aan capaciteit en daarmee te weinig tijd is voor nieuwe patiënten. Het door ESF gesubsidieerde project richt zich op het opstellen van een implementatieplan om de arbeidsproductiviteit binnen het Oogziekenhuis te verbeteren. Zodat meer patiënten kunnen worden behandeld in minder tijd, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.Op basis van een analyse van knelpunten en sociale innovatiepotentie worden meetbare doelstellingen geformuleerd en een implementatieplan opgesteld. Het Oogziekenhuis wil de planning en processen op verschillende afdelingen beter op elkaar afstemmen. Daarbij zal het personeel breder ingezet worden. Oogartsen voeren nu vaak eenvoudiger taken en handelingen zelf uit, waardoor ongewenst veel tijd aan een patiënt wordt besteed. Het Oogziekenhuis overweegt om andere medewerkers deze taken over te laten nemen. Daarnaast zijn er ideeën over samenvoeging van afdelingen, zodat bij het toenemen van werkdruk of bij piekbelasting medewerkers binnen teams kunnen bijspringen. Het succes van bovenbeschreven ideeën zal versterkt worden als medewerkers met verschillende functies meer in teamverband werken. Door teamverantwoordelijkheid zal de samenwerking binnen het team verbeteren. Een verruiming van de openingstijden zou voor medewerkers tot meer flexibiliteit in de arbeidsuren kunnen leiden, met verbetering in de werk/privébalans tot gevolg. Het project richt zich op de gehele organisatie van het Oogziekenhuis.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen