Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Meerweg ontwikkelt Meer

Looptijd: van 31 maart 2009 tot 1 oktober 2014

  Het project betreft de uitvoering van een pakket samenhangende publieke investeringen en maatregelen ter versterking van de toeristisch recreatieve aantrekkingskracht van de zuidkant van het Paterswoldsemeer en de Meerweg.         De maatregelen zijn:     Herprofilering Meerweg: aanpassen profiel, recreatieve functie versterken; o.a. door verhoogd fietspad, separaat wandelpad, aanleg promenade, verspreiden parkeervoorzieningen. Ontwikkeling Westflank, rondom jachthaven: herinrichting waardoor toegankelijkheid vergroot wordt, “troosteloosheid” van desolaat parkeerterrein vervangen door levendige (passanten)haven, dagrecreatievoorzieningen, camperplaatsen en boulevard; betrekken van bestaande grondstructuur bij de vernieuwde haven. Ontwikkeling Zuidflank: herstellen van grandeur en levendigheid van zuidflank door aanleggen opvaarten en zichtlijnen; verspreiden parkeervoorzieningen langs Meerweg. Tevens (maar geen onderdeel van subsidieaanvraag): i.s.m. plaatselijke ondernemers herstel van monumentale panden, woningbouw op braakliggende terreinen. Ontwikkeling recreatiegebied Oostflank: kwaliteitsverbetering ‘surfstrandje”, aanleg wandel- en fietspaden (inclusief bruggen), vaarverbinding tussen recreatiegebied en meer. Verder (geen onderdeel subsidieaanvraag) wordt naast het recreatiegebied een ecologische verbindingzone aangelegd en worden een kleinschalig kampeerterrein en recreatiewoningen ontwikkeld. Promotieplan: i.s.m. betrokken partijen en lokale ondernemers en Toeristisch Platform Haren zal een promotieplan ontwikkeld worden met als doel meer bekendheid geven aan het Paterswoldsemeer als uniek en veelzijdig recreatiegebied. Dit is zowel gericht op de komende veranderingen als op de mogelijkheden van het gebied zelf. Stimuleren van samenwerking tussen lokale ondernemers onderling gericht op het vergroten van het bezoekersaantal en de bestedingen is een nevendoelstelling.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen