Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Merwede Lab

Looptijd: van 16 februari 2021 tot 30 november 2023
Plattegrond van de locatie van het project

In dit project wordt een ‘Laboratorium’ ontwikkelt en opgezet waarin ruimte is voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en experimenten op het gebied van duurzame en/of circulaire bouw, die dichtbij marktintroductie en daarmee directe toepasbaarheid zitten. Het ‘Merwede Lab’ wordt opgericht door het eigenarencollectief van de Merwedekanaalzone, zodat de innovaties direct ook ingezet kunnen worden in of tijdens de ontwikkeling en bouw van de stadswijk Merwede. Het Merwede Lab wordt ingericht als een programma waarin onderlinge kennisuitwisseling mogelijk is en waarbij veel interactie zal plaatsvinden tussen de ondernemers en onderzoekers in het Lab aan de ene kant en het eigenarencollectief aan de andere kant.

Het ‘Merwede Lab’ staat onder leiding van een kwartiermaker, die zowel de markt als de behoeftes van het eigenarencollectief uitstekend kent en daarmee een programma en omgeving creëert waar ondernemers hun ontwikkelingen kunnen doorontwikkelen, testen en op schaal in de praktijk kunnen brengen. Het Lab biedt de kans om bij de ontwikkeling van de stadswijk Merwede innovaties te testen en te ontwikkelen op het gebied van duurzame energie, circulair bouwen, social design en gezond stedelijk leven en deze te implementeren in de ontwikkeling van de wijk. Deze innovaties leveren uiteindelijk niet alleen een grote bijdrage aan de duurzaamheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid van de wijk Merwede, maar kunnen ook worden gebruikt bij andere gebiedsontwikkelingen in Utrecht en andere steden. De functie van het Merwede Lab is dan ook het opwerken van innovaties tot uitvoerbare ideeën in ingewikkelde binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Waarbij de ambitie is om van Merwede een zo duurzaam mogelijke wijk te maken en een wijk waar mensen echt van houden. Hierbij staan de principes energieneutraal, ‘circulair bouwen is de norm’, ‘gezond stedelijk leven’ en ‘een wijk voor iedereen’ centraal.”

De totale omvang van dit project is € 2.138.400. Van dit bedrag vragen wij 50%, namelijk € 1.069.200, aan via deze aanvraag bij Kansen Voor West II vanuit de REACT-EU middelen. Deze aanvraag wordt ingediend door gemeente Utrecht onder prioriteit 6: het bevorderen van crisisherstel in de context van de COVID-19 pandemie en het voorbereiden van een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie, actielijn 4: Groen en Duurzaam Stedelijk van het Kansen voor West II 2014-2020 programma.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen