Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Met ESF “één niveau hoger”

Looptijd: van 1 oktober 2009 tot 30 september 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Steeds minder vmboers maken hun school af. Hierdoor krijgt de sector installatietechniek meer en meer te maken met onvoldoende gekwalificeerd personeel. Om dat te verhelpen start de sector met steun van het ESF een opleidingsprogramma. Dat is in het belang van de bedrijfstak en van de betrokken medewerkers, die daarmee hun maatschappelijke weerbaarheid verhogen. Deelnemers worden via BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) op een niveau van startkwalificatie (mbo-2) of hoger gebracht, tot maximaal mbo-4. Zij krijgen daarnaast training in sociale vaardigheden aangeboden. Er is speciale aandacht voor werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten, omscholers uit andere branches en vrouwen en herintreedsters.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen