Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Mierenzuur: Slimme oplossing voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving

Looptijd: van 6 april 2020 tot 31 december 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen wordt er volop gezocht naar nieuwe en schone energievormen om huizen mee te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Het aandeel dat waterstof (verkregen uit hernieuwbare energie) hierin heeft, kan niet worden onderschat. Dit waterstof (solarfuel) is schoon, CO2 neutraal en stoot in tegenstelling tot fossiele brandstoffen geen NOx uit. Maar tegelijkertijd kent waterstof veel nadelen; het is zeer explosief en moet onder hoge druk worden opgeslagen omdat het anders een lage energiedichtheid heeft.
DENS ontwikkelde een innovatieve generator waarmee op veilige wijze waterstof uit mierenzuur kan worden gewonnen. In de aanwezige brandstofcellen wordt waterstof omgezet in elektriciteit en water. Door mierenzuur als slimme schakel toe te voegen, worden de nadelen van waterstof voorkomen.
Hydrozine-aggregaat
In dit project wordt de innovatieve generator onderdeel van een zelfstandig werkend aggregaat dat elektriciteit opwekt. Hiervoor is een betrouwbare aanvoer van mierenzuur noodzakelijk. Het hydrozine-aggregaat en de bijbehorende supply chain van mierenzuur wordt gevalideerd en getest.
Tijdens de duur van dit project alleen al wordt de uitstoot van ca. 210 ton CO2 voorkomen en wordt er circa 468 MW aan hernieuwbare energie opgewekt. Dit getal verveelvoudigt zodra het aggregaat breed wordt uitgerold in de gebouwde omgeving.
Deze innovatie is in de toekomst op veel terreinen binnen de gebouwde omgeving bruikbaar en levert daarmee een enorme bijdrage aan de OP Zuid doelstellingen van een koolstofarme economie. In de toekomst kan deze technologie ook worden gebruikt in de wijken en woningen als energiebuffer.
Dit project is een Living lab en geeft toonaangevende bedrijven (aannemers, afnemers, eindgebruikers, suppliers, ontwikkelaars, gemeenten en provincie) de mogelijkheid om kennis te maken en proeven te doen met hydrozine-aggregaten. De eindgebruikers (burgers) worden via het Living lab direct betrokken en kunnen kennis tot zich nemen. Dit is van belang om de technologie in een later stadium snel uit te kunnen rollen in de gebouwde omgeving.
Bedrijven hebben veel behoefte aan een schone, onafhankelijke energievoorziening die flexibel inzetbaar is. Zowel in de bouw, als op festivals, jaarmarkten, utiliteit en noodstroomvoorziening.
De brede sociale en maatschappelijke impact van deze innovatie is dat eindgebruikers een nieuwe energiebron gaan accepteren en gebruiken. Dit proces verloopt met het toevoegen van een slimme tussenschakel (mierenzuur) veel sneller en effectiever dan een directe overstap naar waterstof.
Dit project kan dan ook worden gezien als doorbraaktechnologie om te komen tot waterstof als basisenergievoorziening voor de gebouwde omgeving.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen