Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Mijn Bedrijf 2.0

Looptijd: van 1 januari 2007 tot 30 juni 2013
mijn bedrijf

Het project heeft tot doel de groei en de continuïteit van het MKB in de provincie Utrecht te bevorderen door de ontwikkeling, overdracht en toepassing van kennis en de versterking en borging van de kennisinfrastructuur.

'Mens + Kennis = Bedrijvigheid' richt zich op de sectoren bouw &amp, installatie, zakelijke dienstverlening, creatieve industrie, maakindustrie, logistiek, handel en gezondheid.

In het project worden eerst de thema's die spelen binnen de Sociale Innovatie* geïnventariseerd. Daarna vindt met behulp van een basisscan een onderzoek plaats naar de kennisinfrastuctuur van de MKB-ondernemingen. Het resultaat is een aantal knelpunten. Voor het oplossen van deze knelpunten kunnen ondernemers subsidie krijgen voor ondersteuning in de vorm van masterclasses en workshops. Ook bedrijven die een samenwerkingsverband willen opzetten kunnen een beroep doen op deze susidie.

* Sociale innovatie wil zeggen de innovatie binnen bedrijven op het terrein van arbeid, organisatie en management. Anders gezegd: sociale innovatie is de 'zachte' kant van innoveren (tegenover de 'harde' technologische innovatie).

Dit project versterkt de economische positie van de regio als centrum van innovatieve en attractieve MKB-bedrijven en verbetert het ondernemersvertrouwen in de regio.

Samenwerking tussen : Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI), Hogeschool Utrecht, Syntens en TNO, MKB Nederland, Kamer van Koophandel Utrecht, VNO-NCW, Utrechts Centrum voor Ondernemerschap en Innovatie (CVOI) en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen