Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MiKRO: verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater

Looptijd: van 1 juli 2016 tot 30 juni 2020

Kom langs tijdens de open dag op 6 oktober bij de rioolwaterzuivering Emmen

Je spoelt elke dag de WC door, gaat onder de douche of in bad, poetst je tanden en wast je handen. Weet jij wat er gebeurt met het vieze water dat door de WC of de gootsteen wegstroomt? Tijdens de open dag kun je zien wat er met dit water gebeurt. Naast het vieze water dat via de WC of de gootsteen in het riool stroomt, komen er steeds meer medicijnresten in het rioolwater terecht. Helaas is het nog niet te voorkomen dat er, na het zuivering van afvalwater, medicijnresten in sloten, beken en rivieren terecht komen.

De rioolwaterzuivering van Emmen dient op dit moment als proeflocatie om dit te voorkomen. Dit doen ze met zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). RWZI’s zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven en zijn daarom belangrijk voor de kwaliteit van het water in Nederland. Op deze locatie in Emmen (Nieuw-Amsterdam) staat een rioolwaterzuivering, die op 6 oktober 2018 van 12:00 tot 16:00 uur in het kader van het Weekend van de Wetenschap open dag houdt. Ga kijken en zie met eigen ogen hoe Waterschap Vechtstromen op de rioolwaterzuivering Emmen, water zuivert en van vies weer schoon water maakt! Dat is niet alleen een hartstikke innovatief en duurzaam proces, maar ook een fascinerende omgeving om in het echt te bekijken.

waar: Dikkewijk Oostzijde 56, 7833 HR Emmen. 

wanneer: zaterdag 6 oktober van 12:00 tot 16:00 uur. 

RWZI Waterschap Vechtstromen

In Nederland en Duitsland gebruiken we steeds meer medicijnen, omdat er steeds meer oudere mensen zijn, die o.a. ook zorg nodig hebben. Een deel van die medicijnen komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht. Zuivering van het rioolwater kan niet voorkomen dat bijvoorbeeld in Nederland jaarlijks minstens 140.000 kg medicijnresten in sloten, beken, kanalen en rivieren terecht komen. Dat is slecht voor het waterleven. Er wordt dus gekeken hoe afvalwater zo energiezuinig mogelijk kan worden gezuiverd. De afvalwatersystemen van Emmen (Nederland) en Rheine (Duitsland) dienen als proeflocatie.

Belasting met microverontreinigingen en microplastic staan steeds meer in de focus van de Europese waterbescherming. Zowel over het voorkomen van deze stoffen als het elimineren in RWZI's werden al omvangrijke onderzoeken uitgevoerd. Een niet onbelangrijk deel van microverontreinigingen en microplastics wordt echter al via het riool op oppervlaktewater geloosd, voordat er een behandeling in RWZI's kan plaatsvinden.

In het kader van het project Energieneutrale eliminatie van mircoverontreinigingen (uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland) zullen nu door een intelligente sturing van de afvalwatersystemen de emissies van microverontreinigingen en microplastics naar oppervlaktewater worden gereduceerd en anderzijds de hogere energiebehoefte voor de eliminatie van microverontreinigingen door nieuwe energie-efficiente maatregelen worden gecompenseerd. Daartoe wordt naast een monitoringprogramma voor microverontreinigingen en microplastics aan de hand van het voorbeeld van de rioolstelsels in Emmen en Rheine een processturing door MKBs ontwikkeld en op praktijkschaal gerealiseerd.

De gewonnen know-how van de Nederlandse en Duitse bedrijven vormt de basis van een in het kader van het project op te bouwen netwerk van ondernemingen. Binnen dit netwerk kunnen kennis en informatie worden gebruikt en problemen in de Nederlands-Duitse regio gezamenlijk worden opgelost.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Waterschap Vechtstromen.

 

 

 

 

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen