Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MIND

Looptijd: van 1 augustus 2015 tot 1 december 2018

Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Science & Health sector een innovatieve sector met veel groeipotentieel voor de toekomst. Daarbij heeft de zorg ook te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing en nieuwe ziektebeelden. In het Duits- Nederlandse grensgebied is veel kennis op het gebied van Life Science & Health. Er zijn in beide landen verschillende initiatieven die innovatie op dit gebied stimuleren. Deze initiatieven zijn vaak niet grensoverschrijdend. Door Duits- Nederlandse samenwerking te stimuleren zal het groeipotentieel en de economische waarde voor al deze initiatieven stijgen. Het MIND project stimuleert zowel Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking als de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische en maatschappelijke uitdagingen in de zorg. MIND richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten op het gebied van: 1. Home care , Self-management & Telemedicine 2.Medical devices 3. Prevention.Het project MIND doet dit enerzijds door zes consortia te begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en anderzijds door consortia te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.Binnen het project onderscheiden we twee hoofdactiviteiten (zie bijlage 1):1. Het succesvol uitvoeren van zes innovatieve projecten, met een duidelijke ondersteuning bij het ontwikkelen van goede business cases.2. Het ontwikkelen van 18 nieuwe innovatieve grensoverschreidende projecten waarbij een duidelijke marktvraag aanwezig is door a. Inventarisatie/scouting van project ideeën in het grensgebied, b. Begeleiding bij het indienen van de aanvraag en procesbegeleiding van 18 potentieelanalyses c. Het samenstellen van een expertpanel voor de vroegtijdige beoordeling van zowel de Innovatieprojecten als de potentieel analyses binnen het project.Dit project richt zich primair op MKB-bedrijven in de Life Science & Health sector.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen