Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Ministerie van Justitie, DJI, Sectordirectie GW

Looptijd: van 1 januari 2008 tot 31 december 2008
Plattegrond van de locatie van het project

De Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie heeft ESF-subsidie aangevraagd en gekregen. Doel van het ESF-project is vrijkomende gedetineerden en tbsers uit de bijstand te houden. Zonder begeleiding is deze groep vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Langdurige werkloosheid en het stigma van gevangenschap zijn nu eenmaal geen aanbevelingen. Veel van hen hebben bovendien geen startkwalificatie. Het traject begint tijdens de detentie. Daar krijgen de betrokkenen ITB, wat staat voor Individuele TrajectBegeleiding. Die bestaat uit scholing op maat en het opdoen van werkervaring. De ITB-docent zoekt bovendien actief naar werk of vervolgscholing. Ook regelt hij bij de gemeente van de gedetineerde daarbij helpt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen