Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MINT LAB auf Schl?ssern / in kastelen

Looptijd: van 1 juli 2017 tot 30 juni 2021

De arbeidsmarkt in de D/NL grensregio van de EUREGIO wordt gekenmerkt door een tekort aan vakmensen op het terrein van de natuurwetenschappelijk-technische beroepen. Het project ?MINT LAB auf Schl?ssern / in kastelen? bevordert de interesse van de jeugd voor deze beroepen door het actief naast elkaar zetten / bijeen brengen van historie en hightech/cultuur en wetenschap.Elk 10 scholieren van scholen voor voortgezet onderwijs van beide landen in een leeftijd van ca. 12-16 jaar nemen samen met begeleidende leerkrachten deel aan een gezamenlijke projectdag op een Nederlandse of Duitse historische locatie (slot, kasteel, klooster of oude fabriek). Deze fungeert daarbij als buitenschoolse leerlocatie voor de in gemengde groepen uit te werken experimentele modules, op de terreinen Mathematica, Informatica, Natuurwetenschap en Techniek (MINT).De deelnemers worden begeleid en gestuurd door een vakinhoudelijk en didactisch ervaren D/NL team. Dit team ondersteunt verder de taalverwerving door de scholieren en ontwikkelt hun grensoverschrijdende compenties. De obligatorische rondleidingen door de desbetreffende locatie verbreden de cultuurhistorische kennis en het begrip van de deelnemers. De regelmatige deelname van Nederlandse en Duitse scholen aan de MINT-projectdagen, net als de deelname van bedrijven en universiteiten en hogescholen aan de bijeenkomsten, zijn bedoeld voor het oprichten en vestigen van een duurzaam grensoverschrijdend netwerk van onderwijs en bedrijfsleven.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen