Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Mobiel water meten voor burgers en professionals

Looptijd: van 1 februari 2022 tot 30 november 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Mobile Water Manager is een innovatieve digitale oplossing waarmee met smartphones objectieve handmetingen kunnen worden gedaan door professionals en andere belanghebbenden zoals burgers, natuurbeheerders, vrijwilligers, boeren, studenten, huiseigenaren, enz. Zo wordt nauwkeurige en relevante data verzameld en omgezet in informatie die cruciaal is voor tal van klimaat opgaven van overheden.

MWM heeft Mobile Water Manager geïmplementeerd bij enkele waterschappen (HHSK, HDSR) en starten binnenkort 2 pilots met gemeente Dordrecht en gemeente Rotterdam. We willen graag met VPDelta+ onderzoeken/verkennen welke andere publieke partijen in de regio geïnteresseerd zijn in onze oplossing:
- Provincies (Noord Holland en Zuid Holland)
- Gemeenten
- Waterschappen
- Drinkwaterbedrijven

De vraag is welke afdelingen binnen deze organisaties geïnteresseerd zijn in onze innovatieve aanpak.
De innovatie zit enerzijds in de unieke op A.I. gebaseerde meetmodules die o.a. regen, oppervlakte- en grondwater meten met uitsluitend een smartphone. Nauwkeurige data kan eenvoudig en nauwkeurig worden verzameld.
Anderzijds, is het innovatieve dat via het “cloud platform” data snel kan worden gedeeld tussen verschillende belanghebbenden. Het cloud platform maakt het ook mogelijk om diverse databronnen via industriestandaard koppelingen (APIs) te combineren zoals GIS data, satelliet data en vaste sensor data van water niveaus, temperatuur, bodemvocht, enz.
Deze data wordt gebruikt om de handmetingen nauwkeuriger te maken (soft/virtual sensor principe) maar uiteindelijk ook om hydrologische randvoorwaarden voor bodemdaling, funderingen, gewasproductie, groenvoorziening, enz. inzichtelijk te maken via mobiele apparaten voor mensen die in het veld staan.
Klanten (gemeenten, waterschappen) krijgen toegang tot een dashboard met alle verzamelde data zoals meetgegevens en nieuw toegevoegde locaties.
De mobiele hydrometrie innovatie kan door de participatie van burgers belangrijke nieuwe hydrologische meetdata zoals oppervlakte-, grond- en regenwater ontsluiten. Zo kunnen de effecten van klimaatadaptatieve oplossingen of andere aanpassingen in de onder- of bovengrond eenvoudig en goedkoop worden gemonitord. Tegelijkertijd kan een geïnformeerde dialoog worden georganiseerd op basis van relevante data tussen uiteenlopende partijen.

Onze oplossing draagt bij aan beter begrip en transparantie van het hydrologische systeem, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij het plannen en meten van de effecten van klimaatadaptieve oplossingen in de stad. Dit draagt bij aan betrokkenheid en draagvlak bij de gebruikers die meten.
Belangrijke thema’s in stedelijk gebied zijn
- Grondwateroverlast en bodemdaling
- Wateroverlast door toenemende piekbuien
- Hittestress en de mitigerende werking van groenvoorzieningen en de hydrologische
randvoorwaarden voor bomen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen