Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Mobiele grasbioraffinage

Looptijd: van 28 juni 2008 tot 31 mei 2011

Mobiele Grasraffinage is een industrieel onderzoeksproject waarin 4 bedrijven en een belangenorganisatie samenwerken. Als derde partij is de Universiteit Wageningen betrokken. Het project is gericht op de ontwikkeling van een economisch renderende, mobiele verwerkingstechniek voor gras. Deze verwerkingstechniek scheidt eiwit, vezels en reststoffen. De fracties eiwit en vezels worden opgewerkt tot hoogwaardige producten. Hiertoe worden drie deelprojecten uitgewerkt:         1. bioraffinagetechnie,        2. eiwitfractie, geschikt als veevoer en        3. vezelfractie, geschikt voor de papier- en kartonindustrie.   De aanleiding van het project komt voort uit een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse (melk)veehouderij en de papier- en kartonindustrie: 1.      De melkveehouderij kent een overschot aan gras. Dat wordt in de toekomst naar verwachting groter (vanwege extensivering landbouw). De sector is op zoek naar een economische bestemming van het grasoverschot. 2.      Een belangrijke oorzaak van ons nationale mineralenoverschot is de forse eiwitimport (soja). Veevoederfabrikanten zoeken een duurzame bron van eiwit ter vervanging van het niet duurzame soja. 3.      De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft te maken met sterk stijgende grondstofprijzen als gevolg van de toegenomen vraag naar biomassa, met name houtvezel. De sector is op zoek naar nieuwe vezelgrondstoffen.   Behalve dat dit project antwoordt geeft op de bovenstaande ontwikkelingen, draagt het ook bij aan de reductie van energiegebruik door het voorkomen van onnodig transport, inkuilen en uitstrooien.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen