Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MOM

Looptijd: van 7 oktober 2015 tot 30 juni 2019

Het project „Mest op Maat – Dünger nach Maß“ werkt langs de gehele waardeketen van ruwe mest over het directe gebruik als meststof of energiesubstraat tot de opwerking tot meststoffen en inputsubstraat voor biogasinstallaties in Duitsland en Nederland, in het bijzonder in regio’s die sterk zijn in de veredeling van vee. Het project wordt in eerste instantie opgedeeld in het opwerken van mest tot meststof en de opwerking van mest tot energiesubstraat. Om te beginnen worden de verschillen en overeenkomsten aan Duitse en Nederlandse kant met focus op de innovatieve en efficiënte opwerkingstechnologieën onderzocht. Verder worden in beide landen al prototypisch omgezette processen in vorm van excursies bezocht en geëvalueerd. Aansluitend hieraan worden concepten voor de opwerking van locaties van verschillende schaalgrootte ontwikkeld, op basis van de reeds geraliseerde stand van de techniek. Hiertoe worden zowel tests in het loboratorium alsook technisch in stallen en biogasinstallaties doorgevoerd. De hoofdtechnieken zijn allemaal efficiënt en innovatief. Hier worden de nieuwste technologieën, die voor de opwerking van mest en digestaat ter beschikking staan, ten uitvoer gebracht. De veelbelovende technologieën worden in praktijkstandaarden in geschikte boerderijen, mestbeurzen en biogasinstallaties getest. Als uitkomst staan technisch doorontwikkelde opwerkingsconcepten voor rund- en varkensmest gefaseerd naar stalgrootte. De focus van het project ligt op de daadwerkelijke realisering van deze zuiveringstechnieken en op het optimalisatie potentieel van reeds bestaande concepten. Met behulp van de installaties worden meststoffen geproduceerd, die in de markt gezet kunnen worden. In grensoverschrijdende workshops voor Duitse en Nederlandse experts worden aan de hand van de marktspecificaties duurzame opwerkingsconcepten en producten ontwikkeld. Afsluitend worden de concepten voor de consolidering en validering van de uitkomsten op economische haalbaarheid onderzocht.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen