Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MOVE 2 INNOVATE

Looptijd: van 1 februari 2018 tot 30 juni 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Door een groeiende maatschappelijke focus op bewegen als belangrijke voorwaarde voor een goede gezondheid, houden steeds meer bedrijven zich bezig met het ontwikkelen van producten en diensten, die de manier waarop iemand beweegt (positief) beïnvloeden, vitale lichaamsfuncties ondersteunen tijdens het bewegen of een gewenst beweegeffect bewerkstelligen. Ook in Noord-NL begeeft een groeiend aantal (MKB)bedrijven zich op deze markt. Denk aan producenten van dempende (hardloop)schoenen, instrumentenmakers met betere prothesen en orthesen, creatieve bedrijven met serious games die de motoriek stimuleren en producenten van braces die de enkel ondersteunen. Daarnaast worden er voedingsingrediënten (agrofood sector), nieuwe chemische entiteiten (farmaceutische industrie) en beweeg- en leefprogramma’s gelanceerd die een effect hebben op het menselijk lichaam tijdens/voorafgaand/na het bewegen.
Veel van deze bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning bij hun product- en/of dienstvalidatie. Hierbij is de vraag veelal of het product ook datgene doet, wat wordt beweerd en wat er voor nodig is om het product verder marktrijp te maken (o.a. opschaling productiefaciliteiten). Het ontbreekt partijen daarbij aan eigen onderzoeksfaciliteiten om dit verantwoord te doen.
Om in deze behoefte te voorzien, hebben Lode Holding, UMCG, Bewegingscentrum Leeuwarden, Health Hub Roden en Life Cooperative het initiatief genomen voor het opzetten, realiseren en exploiteren van een proeftuin genaamd ‘Move 2 Innovate’. Deze proeftuin is laagdrempelig voor het MKB en is bedoeld om producten en diensten medisch en wetenschappelijk te valideren ten aanzien van 1. algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zowel thuis als op het werk, 2. sporten en bewegen, 3. revalidatie/re-integratie. Het accent ligt daarbij op validatie door middel van kwalitatieve data.
Momenteel is er geen faciliteit die het MKB de mogelijkheid biedt om producten in het hoge segment te ontwikkelen en tegelijkertijd medisch én wetenschappelijk te valideren in een omgeving met bewegers, sporters en revalidanten. Deze combinatie is uniek! Het slimme in onderhavige proeftuin is verder gelegen in de gebruikmaking van bestaande infrastructuur en het vergroten van de maatschappelijke impact hiervan.
Centraal in de proeftuin staan enkele dataverzamelplaatsen (DVP’s) waar data wordt verzameld van bewegers, sporters en/of revalidanten met behulp van medisch gevalideerde meetinstrumenten (zoals speciale loopbanden, ergometers en installaties met 3D-camera’s). Het bedrijfsleven kan innovatieve producten in samenspraak met een proefpersoon nader onderzoeken, terwijl hij/zij beweegt. Privacy en vertrouwelijkheid is daarbij gewaarborgd.
Vanwege een diversiteit aan DVP’s kan het bedrijfsleven een grote variatie aan meetinstrumenten en proefpersonen worden geboden. De proeftuin wordt opgestart met 4 DVP’s, waarvan 3 onderdeel uitmaken van UMCG: Centrum voor Revalidatie, Universitair Sportmedisch Centrum en Centrum voor Bewegingswetenschappen. De 4e DVP betreft Beweegcentrum Leeuwarden. Tijdens de uitvoeringsperiode wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is met DVP’s in Drenthe (o.a. Schutrups) en Fryslân.
Door de opzet is het mogelijk om vanuit 3 kavels ((ADL-)bewegers, sporters en revalidanten) meetapparatuur en proefpersonen te bieden aan het bedrijfsleven voor het valideren van innovatieve producten/diensten. Daarnaast kan het bedrijfsleven gebruik maken van informatie die binnen UMCG wordt opgedaan middels wetenschappelijk onderzoek. Diverse partijen hebben hun interesse en betrokkenheid getoond door een Letter of Support te tekenen.
Dit project leidt tot een directe werkgelegenheid van 8 FTE en een indirecte werkgelegenheid van 20 FTE. M.b.v. subsidie zal vanaf 2021 een positief resultaat worden behaald. In jaar 5 wordt een resultaat verwacht van circa 295 k€. Daarnaast zien we dat het ecosysteem een enorme boost krijgt. Noord-NL wordt ook langs de as “bewegen” gepositioneerd als uitmuntende Healthy Ageing-regio. In de gehele keten van “bewegen” zijn diverse partijen actief, van ICT tot voedingsingrediënten en van mechatronica tot zorg. Deze partijen treffen elkaar in de proeftuin en zijn geholpen met de ruwe data vanuit de proeftuin. Verder draagt het project bij aan een inclusieve economie, door zowel bedrijven, inwoners van Noord-NL en wetenschap met elkaar te verbinden en de mogelijkheid te bieden te participeren.
De proeftuin draagt (in)direct bij aan een betere gezondheid in de regio en leidt tot een versnelde introductie van innovaties die kunnen worden gebruikt door proefpersonen. Onder hen, veel patiënten en/of individuen die moeten re-integreren. Hun mobiliteit wordt vergroot, waardoor versnelde arbeidsparticipatie kan plaatsvinden. Daarnaast gaat het om producten die een preventieve werking en een positief effect hebben op de gezondheid. Het project sluit naadloos aan bij de RIS3 gedefinieerde maatschappelijke uitdagingen o.g.v. gezondheid, demografie en welzijn.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen