Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

MRSA (INTERREG EMR)

Looptijd: van 1 juli 2008 tot 31 oktober 2012

Patiëntveiligheid en infectiebestrijding zijn belangrijke preventieve taken binnen de grensoverschrijdende medische zorg in de Euregio Maas-Rijn ter verbetering van de kwaliteit van leven. Van bijzonder belang is hierbij de toename van het aantal infecties met antibioticaresistente ziekteverwekkers, bijv. multiresistente Staphylococcus aureus (MRSA). De therapeutische mogelijkheden bij infectie met deze ziekteverwekkers zijn beperkt, wat verbreding en verbetering van de beschikbare preventiestrategieën, zowel lokaal als internationaal, noodzakelijk maakt. In het kader van het project EurSafetyHealth-net EMR zullen de maatregelen ter bestrijding van deze infecties, die in de verschillende gebieden van de Euregio Maas-Rijn worden uitgevoerd, inhoudelijk op elkaar worden afgestemd en organisatorisch met elkaar in een netwerk worden verbonden. Onder leiding van de lokale gezondheidsdiensten worden plaatselijke netwerken gevormd, waaraan de ziekenhuizen, instellingen voor ambulante zorg, ambulancediensten, vrijgevestigde artsen, laboratoria en de zorgverzekeraars deelnemen. Door nauwe samenwerking met het project op het gebied van patiëntveiligheid en infectiebestrijding van de Euregio Gronau-Enschede[1] wordt een vakinhoudelijke uitwisseling van kennis en ervaring langs de hele Duits-Nederlands-Belgische grens gewaarborgd. [1] van het Deutschland-Nederland programma, dat zich van de Noordzee tot Niederrhein uitstrekt   Nederlandse partner in dit project: - Academisch Ziekenhuis Maastricht azM Postbus 5800, NL-6202 AZ Maastricht Contactpersoon: De heer Prof. Dr. Jacques Scheres (eureg. Coordinator) jscheres@knmg.nl   - GGD Zuid Limburg Postbus 2022, NL-6160 HA Geleen Contactpersoon: De heer Dr. Bovens Fons (directeur preventie zorg) fons.bovens@ggdzl.nl    

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen