Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Multi Functional Energy Device (MFED)

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 31 december 2021
Plattegrond van de locatie van het project

HyTEPS is de handelsnaam van de KyALIBER B.V. KyALIBER (HyTEPS) is een MKB-bedrijf dat is gevestigd in Gemert, Noord-Brabant. HyTEPS biedt bedrijven verschillende diensten en producten aan voor het meten, het beheren en het verbeteren van energieverbruik en spannings- en stroomkwaliteit. Daarnaast organiseert HyTEPS trainingen, demonstraties en lezingen over hoe bedrijven in de toekomst zelf problemen rondom energieverbruik kunnen detecteren, voorkomen of oplossen.

HyTEPS is in 2007 door haar managing director Jorlan Peeters opgericht. Centraal binnen de HyTEPS organisatie staat haar team van 9 medewerkers. Het hoogopgeleide, hooggekwalificeerde en enthousiaste HyTEPS team levert de kennis, diensten en technologisch innovatieve oplossingen, waarmee zij haar opdrachtgevers en eindgebruikers helpen bij het verbeteren van de energie efficiëntie en het optimaliseren van de spannings- en stroomkwaliteit.

HyTEPS biedt momenteel al individuele oplossingen aan voor het reduceren van harmonische vervuiling, spanningsdips en spanningsdrops alsmede diensten en producten om problemen met de spannings- en stroomkwaliteit in kaart te brengen door middel van meten, analyseren en continu monitoring. HyTEPS gaat in dit project een totaaloplossing ontwikkelen die al deze functionaliteiten niet alleen tegelijkertijd kan meten, kan analyseren en kan corrigeren/optimaliseren, maar ook kan aansturen en een plotselinge acute energievraag kan opvangen.

De reden voor deze ontwikkeling is dat er door steeds meer duurzaam opgewekte energie van zonnepanelen gebruikt wordt en doordat steeds meer (gevoelige) apparaten en installaties aan de netspanning worden aangesloten de spannings- en stroomkwaliteit drastisch verslechtert. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de kwaliteit van energie die duurzaam wordt opgewekt (zon-wind) laag is en een niet-lineaire belasting betreft (van gelijk- naar wisselstroom) waardoor de spanning vervuild wordt en de nominale spanning hoger wordt, soms zelfs tot boven de heersende normen. Ook het in steeds grotere mate koppelen van niet-lineaire belastingen in het elektriciteitsnet, zoals; frequentieregelaars, schakelende voedingen (computers), LED verlichting en gelijkrichters heeft een nadelige invloed op elektrische energie. Het gevolg is een slechte spannings- en stroomkwaliteit die leidt tot een verhoogde kans op storingen, kortere levensduur van de productiemiddelen, kortsluiting / brandgevaar en een verhoging van de energieconsumptie.

HyTEPS wil daarom, op termijn, eind 2022, een totaal oplossing hebben ontwikkeld om alle bovengenoemde elektrische verstoringen te kunnen meten, te analyseren en te corrigeren/optimaliseren. Om hiertoe te komen gaat HyTEPS in dit project zich de komende 18 maanden richten op de ontwikkeling van een Multi Functional Energy Device (MFED) om harmonische vervuiling, spanningsdips en spanningsdrops te meten, te analyseren, te corrigeren, aan te sturen en op te vangen om daarmee het efficiënt (duurzaam) energieverbruik te optimaliseren. Dit moet voor organisaties een oplossing bieden voor de meest voorkomende elektrische problemen.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen