Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Museum De Laarman

Looptijd: van 1 januari 2007 tot 31 december 2013

Sallands landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg Onder het toeziend oog van verzamelaar Jan Tielbeke is De Laarman als een bescheiden initiatief begonnen en in bijna 15 jaar tijd is De Laarman uitgegroeid tot een klein Sallands Landbouw museum. Het is gevestigd in voormalige cultureel historisch erfgoed , een veevoedermaaldarij en grenst aan het natuurgebied “De Luttenberg”. In 2003 zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van De Laarman. In 2008 is een deelverbouwing en herinrichting gerealiseerd. Om de collectie veilig te stellen en te beheren en bezoekers beter te kunnen ontvangen en de continuïteit veilig te stellen. Nu wordt vooral het verleden wordt nageleefd.  De huidige De Laarman De wereld verandert en daarom hebben wij in 2013 In samenspraak met vrijwilligers en externe experts als nieuwe thematiek gekozen Voedselproductie voor mens en dier – verleden, heden, toekomst.  In de toekomstige herinrichting en de nieuwe programmering krijgt de thematiek van de voedselproductie concreet vorm in drie thematische lijnen: * de actualiteit en de toekomst van de voedselproductie, feiten en meningen * de voedselketen, hoe steekt die in elkaar * de landbouwrevolutie 1800 – 1960  de komst van kunstmest, mechanisatie en industrialisatie.  Het doel nu is om van 7.000 naar 60.000 bezoekers te gaan, waarvan 30.000 virtuele bezoekers en meer bezoekers en inkomsten te genereren en een bovenregionale bekendheid te krijgen.  Karakteristieken van ons nieuwe plan 1. Innovatief. In Nederland zijn wij de enigen die met het concept werken waarbij museale objecten en hedendaagse installaties in situ met elkaar worden gepresenteerd. De bezoeker schakelt direct van heden naar verleden naar toekomst. De Laarman blijft dus geen museum in de gebruikelijke zin des woord, maar wordt evenmin een bezoekerscentrum zonder collectie of een attractiepark zonder inhoud. Op speelse en interactieve wijze, met een scheut chemie en techniek, doen de bezoekers straks kennis en inzichten op over de wereld achter hun eten.   2. Eerherstel voor industrieel erfgoed - namelijk onze veevoederfabriek. De oude menginstallatie wordt zoveel mogelijk hersteld en in zijn geheel uitgelicht. De silotoren wordt toegankelijk voor het publiek. Daarnaast is er het behoud van een representatieve collectie machines en werktuigen uit de tijd van de vroege mechanisatie.  3. Versterking van toerisme en recreatie. Met ons concept geven wij een flinke impuls aan toerisme en recreatie in en naar Overijssel. Wij koersen op structureel 25.000 à 30.000 fysieke gasten binnen enkele jaren na de heropening en hetzelfde aantal virtuele bezoekers. De Laarman ligt prachtig op de flank van de Luttenberg tussen landerijen en  met een bos om in te wandelen. Wij werken reeds aan concrete samenwerking met de regionale toerisme- en recreatiesector. Campings, bungalowparken en hotels van de IJssel tot en met de Heuvelrug kunnen straks hun gasten meer bieden. Wij hebben  de ambitie om ook gasten uit het westen van het land en Duitsland te trekken  (attracties, waaronder ook tuinen en agrotoerisme, zijn goed voor 14,5 mln. bezoeken in Overijssel). Andere vrijetijdsondernemers, waaronder de horeca, zullen hiervan profiteren;  4. Dat brengt ons op economie en werkgelegenheid. Naast de eenmalige impuls door ver(nieuw)bouw en inrichting, zal ons plan door het vliegwieleffect leiden tot extra bezoekers en bestedingen in de vrije tijds economie  en daardoor een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Met de plaatselijke horeca zijn wij in overleg over een samenwerkingsverband waar beide partijen bij winnen.  In de activiteitenprogramma's maken wij al enige jaren plaats voor streekproducten; we werken samen met de producenten. 5. Versterking van een positief imago voor de agrarische sector. Zonder voedsel kan niemand leven en dat maakt de producenten onmisbaar. Toch is het denken van de consument over de boer en de agro-industrie op zijn zachtst gezegd sceptisch. De gemiddelde Nederlander (een stadsmens) weet ook niet veel meer van de agrarische wereld.  De Laarman biedt de bezoekers straks een opgewekte ontdekplek over het serieuze onderwerp van de voedselproductie en bevordert zo een nuanceerde beeldvorming over de agrarische sector,  bewustwording van het belang van voedsel en degenen die daar voor zorgen. Overigens willen daarbij een neutraal platform zijn, geen vertegenwoordiger van een denkrichting. Andere beeldvorming over de agro-sector draagt op zijn beurt ook bij aan de noodzakelijke verjonging in de agrarische sector, met name in de primaire productie.  6. Bijdrage aan de participatiesamenleving en vrijwilligerswerk.  Ruim 100 vrijwilligers zijn actief voor De Laarman,  met grote en kleine takenpakketten. Zij worden ondersteund en bijgeschoold. Net als elders zijn vooral mensen op leeftijd bij ons vrijwilliger. Met de nog ruim twee decennia verdere groei van het aantal vitale en ervaren ouderen beschouwen wij dit niet als een probleem, maar als een positief gebruik van het sociaal kapitaal in onze samenleving. Tegelijkertijd spannen wij ons in om werkvormen te ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor jongeren.   7. Locatie in agrarisch platteland. De Laarman ligt in het Sallandse platteland, een bron van het voedsel en natuur. Diverse agrarische bedrijven, van varkensboer tot veevoederfabriek, van melkveehouder tot de landbouwmechanisatiehandel omringen ons. Wij werken inmiddels met hen samen bij een combinatie van museumbezoek met bedrijfsbezoek, waarbij men de hedendaagse landbouwtechnieken leert kennen. Ook uit oogpunt van de natuurwaarden van het platteland ligt De Laarman gunstig. Natuurorganisaties kiezen dan ook structureel De Laarman als een van de uitvalsbases voor natuuractiviteiten. Landschap Overijssel helpt concreet mee aan onze vernieuwingsplannen. 8. Duurzame ontwikkeling. Zowel onze thematiek, als ons handelen zijn hierop aangesloten. De grote discussies rondom voedselproductie waar wij de bezoekers mee in aanraking brengen, gaan over duurzaamheid. Zelf wekt De Laarman duurzame energie op en bij de nieuwbouw staan wij bovendien herbruikbare grondstoffen en energiezuinigheid (o.a. sedumdak) voor. Op sociaal en financieel vlak borgen wij duurzaamheid door een waaierd aan samenwerkingsverbanden.  9. Ruimtelijke kwaliteit dorpsranden.  Op de plek van De Laarman komen dorpsbebouwing en open buitengebied samen. Deze nu wat onbestemde overgangslocatie krijgt met de vernieuwing van De Laarman echt karakter. Door de inpassing en herstructurering van voor- en achterzijde en de parkeergelegenheid, zal het aanzicht van het dorp verbeteren. Tegelijkertijd worden de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid rondom De Laarman verbeterd.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen