Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Nachbarsprache & buurcultuur

Looptijd: van 1 januari 2017 tot 30 juni 2021
Plattegrond van de locatie van het project

Doel van het project is een intensivering van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal. Door regelmatige en langdurige uitwisseling van leerlingen en docenten wordt een gemeenschappelijk leerproces en een wederzijds begrip voor taal en cultuur tot stand gebracht. Zo leren nieuwe generaties de mogelijkheden van grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. Barri?rewerkingen van nog bestaande ?grenzen? worden verminderd; de Euregio wordt het gebied van kansen voor de toekomst. Het project benut de ruimtelijke nabijheid om ontmoetingen en ?samen leren? als vertrekpunt te nemen van een leerproces: leerlingen en docenten ervaren de betreffende doeltaal en -cultuur als re?le taal, die ze niet alleen vanuit de schoolbank 'leren', maar ook 'beleven' en in de praktijk 'gebruiken', gestimuleerd door regelmatige en intensieve uitwisselingen. Betrokken hierbij zijn VO-scholen in de Euregio die Duits, resp. Nederlands als vreemde taal aanbieden; Duitse Haupt-, Real-, Gesamtschulen en Gymnasia en Nederlandse VO-scholen (vwo, havo, vmbo), en wel voor alle klassen (onder- en bovenbouw). In totaal worden minstens 50 leerlingen- en docentenuitwisselingsprojecten gerealiseerd, waaraan totaal ca. 8.500 leerlingen en ca. 360 docenten deelnemen. Daarnaast wordt de Euregio Realschule (Kranenburg) voor een te ontwikkelen concept van een tweetalige, binationale school met Duits en Nederlands eindexamen wetenschappelijk begeleid. Voor alle uitwisselingsprojecten wordt materiaalboxen ontwikkeld, worden gecertificeerde workshops en nascholingstrajecten voor docenten en schoolleiders aangeboden, waarbij ook actuele vakinhoudelijke thema's aan de orde komen, hetgeen een sterkere vervlechting van de scholen onderling en met de universiteiten bevordert. Alle onderdelen worden nauwgezet gemonitord, vervolgens ge?valueerd en daarna in overleg met betrokkenen verder ontwikkeld.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen