Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Nachhaltige Umweltbildung BildungsBerkel

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 30 april 2022

Het Interreg-project ??Duurzame Milieueducatie BildungsBerkel?? verbindt grensoverschrijdende activiteiten van onderwijskundige partijen in het verzorgingsgebied van het stroomgebied de Berkel. Uitgangspunt van het nieuwe concept is verbindingen maken in het aanbod van milieuopleidingen. Dit, al in het kader van de Regionale 2016 gedane werk, moet grensoverschrijdend een voortzetting en verdieping krijgen. Met prioriteit moeten milieueducatie programma?s voor Duitse en Nederlandse scholen en mensen die ge?nteresseerd zijn in natuur ontwikkeld worden. Die programma?s moeten grensoverschrijdende uitwisseling met een geschikte Infrastructuur mogelijk maken. Met betrekking tot de infrastructuur is het de bedoeling bestaande delen van de oude dorpsschool nabij het Biologische station Zwilbroek te renoveren. Zo ontstaat een accommodatie met de mogelijkheid voor een zelfvoorzienende infrastructuur voor schoolklassen en anderen aan de Duitse zijde. Aan de Nederlandse kant ontstaat een Informatiepaviljoen waar milieueducatie een belangrijk onderdeel is. Verdere informatiedragers in de bewegwijzering van leerpaden (Berkel wandelingen-Berkel Beach) en de realisatie van Print Producten verrijken het project.Inhoudelijke zwaartepunten zijn de thema?s biodiversiteit, klimaatverandering en educatie voor een duurzame ontwikkeling evenals de cultuurhistorische verdiensten van de kruisstroom van de Berkel, vooral met betrekking tot de historische Berkelscheepvaart op de oude handelsroute van het westelijk M_x0081_nsterland tot aan de monding in de IJssel.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen