Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Grasgoed: natuurlijk Groen als grondstof (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019

Groene reststromen - al te vaak foutief groenafval genoemd - bestaan voornamelijk uit gras, snoeihout, boomstronken en bladeren. Helaas worden deze resten vaak beperkt of zelfs niet benut ondanks dat deze grondstoffen bruikbaar zijn als hernieuwbare energiebron, grondverbeteraar, verpakkingsmateriaal of veevoeder.

'GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof' geeft natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Vooral bij het beheer van natte gebieden (o.a. rietland, natte graslanden, vochtige heide) komen jaarlijks duizenden tonnen maaisel vrij dat niet of beperkt benut wordt. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het maaisel uit de gebieden te halen, ook maaisel storten is een dure aangelegenheid. 

‘GrasGoed - Natuurlijk groen als grondstof’ wil daarom duurzame ketens tot stand brengen van aanbod, inzameling, verwerking en afzet. De focus ligt hierbij op enkele karakteristieke en natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal/Vallei van de Zwarte Beek (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal). 
Het project wil in deze drie regio's zo veel mogelijk grasachtige biomassa bij elkaar brengen om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. Daartoe verbeteren we de onder meer maai-, voorbewerkings- en transportsystemen. Zo komt het maaisel beter uit de natuur en is het droog en goedkoper te vervoeren. We verbeteren ook machines die celstructuren van het gras vernietigen en scheiden in vezels, eiwitten en celsappen. Voorbeelden daarvan zijn papier en karton, isolatiemateriaal of veenvrije potgrond uit grasvezels. Het eiwitconcentraat en het nutriëntensap proberen we verder in te zetten als veevoeder of bodemverbeteraar.
Met maaisel kunnen ontzettend veel producten ontwikkeld worden, maar de markt is nog nieuw. Binnen het project willen we de markt voor regionale biogebaseerde producten graag meer en beter ontsluiten.

In het eerste half jaar is vooral gewerkt aan de opstart van het project, hierdoor zijn belangrijke mijlpalen nog niet bereikt. Wel is er op communicatiegebied al veel gebeurd, o.a. een projectwebsite, folders, banners en een drukbezochte startconferentie. Het project heeft hierdoor al veel bekendheid gekregen bij relevante partijen waarvan er verschillende ook aangegeven hebben zich te willen aansluiten bij het project. Voorts zijn er inventarisaties uitgevoerd naar kwaliteiten en kwantiteiten van diverse natuurgroenstromen, wordt er nagedacht over programma’s van eisen voor nieuwe maai-, voorbewerkings- en transportmachines en zijn er 8 potentiële biogebaseerde producten uitgekozen waarvoor een businessmodel opgesteld gaat worden.

update: mei 2017

Project verantwoordelijke
Natuurpunt Beheer

Project partners
Stichting het Noordbrabants Landschap
Avans Hogeschool
BENEGO
Verschoor Groen en Recreatie
inverde
Millvision B.V.
Vereniging Natuurmonumenten
Vandervelden Algemene Bosbouw
AGRICON
NF Fibre
Grassa

Totale subsidiale kosten
Op een totaal budget van € 5.441.045,12 levert Interreg een bijdrage van € 2.720.522,56 (50%)

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen