Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Grasgoed: natuurlijk Groen als grondstof (INTERREG VLA-NED)

Looptijd: van 1 augustus 2016 tot 31 juli 2019

Op vrijdag 12 mei kan je bij NewFoss in Uden de werking van een zelf-ontwikkelde machine bekijken die gras verwerkt tot halffabricaten zoals vezels en sappen. Deze vezels worden ingezet in de papier- en kartonindustrie, als vervanging voor turf en in de spaanplaatindustrie. De installatie is uniek en draagt bij aan de CO2 doelstellingen van de eindgebruikers van de halffabrikaten.

Programma
NewFoss toont de grasverwerkende machine op haar bedrijventerrein en je wordt tijdens een rondleiding van de nodige uitleg voorzien door één van de medewerkers. Je kan je voor deze rondleiding binnenkort inschrijven. 

Meer informatie
www.grasgoed.eu

Openingsuren
vrijdag 12 mei
09:00-12:30

Locatie
Newfoss
Mariniersstraat 4
5405 BG Uden

 

 

Groene reststromen - ook wel groenafval genoemd - bestaan voornamelijk uit gras, snoeihout, planten, boomstronken en bladeren. Helaas worden deze resten vaak beperkt of zelfs niet benut ondanks dat deze grondstoffen bruikbaar zijn als hernieuwbare energiebron, grondverbeteraar, verpakkingsmateriaal of veevoeder. 

De reden van deze onderbenutting ligt vooral bij de hoge transportkost die het met zich meebrengt omdat grootschalige verwerkingsbedrijven zelden nabij natuurgebieden gelegen zijn. Om dit probleem op te lossen moet er veel meer naar regionale oplossingen gezocht worden. ‘Natuurlijk groen als grondstof’ wil daarom duurzame ketens tot stand brengen van aanbod, inzameling, verwerking en afzet. De focus ligt hierbij op enkele karakteristieke en natuurlijke landschappen in de grensregio zoals Altena-Biesbosch/Vlijmens Ven (rivierenlandschap), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide (grensoverschrijdend heidelandschap) en Het Dommeldal  (grensoverschrijdend kleinschalig beekdal) en Vallei van de Zwarte Beek. 

Het project wenst geschikte oogstmachines te ontwikkelen die de natuur niet schaden en de grondstoffen omzetten in droog en licht transporteerbaar materiaal zoals bijvoorbeeld persblokken. Het project richt zich hiervoor specifiek op groene grondstoffen uit gras, riet, heide, slootmateriaal en klein hout. Daarnaast wenst ‘Natuurlijk groen als grondstof’ de regionale afzetmarkt warm te maken voor biogebaseerde producten uit de buurt. Onder leiding van Hogeschool Avans zullen de partners samen een marketingplan per regio opstellen om zo een structurele samenwerking tot stand te brengen in de hele keten. 

Project verantwoordelijke
Natuurpunt Beheer

Project partners
Stichting het Noordbrabants Landschap
Avans Hogeschool
BENEGO
Verschoor Groen en Recreatie
inverde
Millvision B.V.
Vereniging Natuurmonumenten
Vandervelden Algemene Bosbouw
AGRICON
NF Fibre
Grassa

Totale subsidiale kosten
Op een totaal budget van € 5.441.045,12 levert Interreg een bijdrage van € 2.720.522,56 (50%)

Wist je dat

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen