Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Net(z)werk+ (INTERREG DE-NL)

Looptijd: van 01.06.2015 00:00:00 tot 30.09.2022 00:00:00

 

Binnen Net(z)werk+ worden kleine grensoverschrijdende activiteiten in het Noordelijke programmagebied geïnitieerd en ondersteund. De regionale programmapartners (provincies Drenthe, Fryslan en Groningen, het land Niedersachsen en de EDR) willen grensoverschrijdende activtiteiten bundelen, de politieke doelstellingen en de gezamenlijke onderwerpen van het structuurbeleid oppakken en nieuwe contacten leggen en kansrijke thema’s bewerken.

Daarbij zullen de verschillende maatregelen vooral gericht zijn op de onderwerpen in het zwaartepunt “socio-culturele en territoriale cohesie”, maar ook de netwerkactiviteiten voor initiatieven in de prioriteitsassen van het zwaartepunt “innovatie en technologietransfer” bevorderen. Dit overkoepelend aspect moet vooral ook een voorbereiding van netwerken en projecten van de prioriteit 1 bevorderen en staat duidelijk centraal in dit kaderproject.

De inhoud van de activiteiten kan (conform het Samenwerkingsprogramma en de “Strategie No(o)rd”) betrekking hebben op volgende onderwerpen:
•- Ontmoeting tussen burgers en netwerkvorming tussen gemeentes
-• Onderwijs en arbeidsmarkt
•- Uitdagingen voor het landelijk gebied
•- Demografische ontwikkeling/ krimp
•- Socioculturele samenwerking
•- Natuurlijk en cultureel erfgoed
•- Groene infrastructuur en biodiversiteit
•- Klimaatbescherming en reductie van CO2-uitstoot
•- Openbare orde en veiligheid
•- Bedrijfsleven, wetenschap en innovatie

De afzonderlijke deelprojecten kunnen met maximaal 50% (als EU-aandeel) uit INTERREG worden gefinancierd, waarbij de som van het aandeel echter op maximaal €25.000,- is begrensd. Tijdens de uitvoering van het project moet een brede deelname van Nederlandse en Duitse partners plaatsvinden die actief worden betrokken.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen