Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Netzwerk GEP

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 september 2019

Om de CO2-uitstoot te verminderen en de productiviteit van het MKB in de Euregio te verbeteren, worden grensoverschrijdend efficiënte innovatieprocessen op een praktijkgerichte wijze geïnitieerd en uitgevoerd. Nieuwe technologieën zoals Industrie 4.0 / Smart Industry, automatisering en HTSM worden hiervan een onderdeel. Om binnen het MKB hulpbron-efficiënt te kunnen produceren, wordt in het Netwerk GEP gebruikgemaakt van de “deelverzameling” van de initiatieven Lean & Green. Bestaande netwerkstructuren en begunstigers in de EUREGIO worden hier actief bij betrokken. Honderd MKB-bedrijven hebben al door een LOI een concrete behoefte geformuleerd.Om innovatieprocessen in te voeren, worden grensoverschrijdende informatie, workshops en cursussen aangeboden om beslissers in duizend MKB-productiebedrijven hiervoor ontvankelijk te maken. Bij vijfhonderd MKB-bedrijven moet een innovatief productieproces in gang worden gezet dat zuinig omspringt met hulpbronnen en energie. Honderd MKB-bedrijven krijgen hiervoor steun.Doelgroep van het Netwerk GEP zijn Duitse en Nederlandse MKB-productiebedrijven in de metaal-, kunststof- en houtbewerking alsmede de voedingsmiddelproductie. Ze moeten samen met aanbieders van oplossingen procesinnovaties ontwikkelen en in praktijk brengen. Voor de vorming van een grensoverschrijdend netwerk wordt hiervoor een Duits-Nederlands netwerk van aanbieders van oplossingen opgebouwd. De onderlinge kennisoverdracht, met name in grensoverschrijdende clusters, maakt toepassingsgerichte innovatieve oplossingen van proces- en productinnovaties binnen het MKB mogelijk. Onafhankelijke experts ondersteunen hierbij het MKB. Concreet betekent dit dat er geen standaardoplossingen vanuit de markt op het MKB worden losgelaten, maar dat er voor een vraaggerichte benadering wordt gekozen. In het MKB wordt het individuele verbeterpotentieel in de productieprocessen vastgesteld om de productiviteit en de efficiënte inzet van hulpbronnen te verhogen (Lean & Green).

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen