Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Nieuwe Generatie Asfaltcentrale

Looptijd: van 29 augustus 2017 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Schoon, CO2 arm asfalt in de maak

Er staan in Nederland ongeveer 40 asfaltcentrales, die veel CO2 uitstoten, stank verspreiden en geluidshinder veroorzaken. Er is geen economische noodzaak om te vernieuwen, want de productiekosten zijn laag (‘goedkoop en vuil’). Voor nieuwkomers is het daarom lastig om te concurreren.

De initiatiefnemer van het project is ACLW, een joint venture van Theo Pouw, Van der Steen en KWS, allen Utrechtse bedrijven actief in recycling, hernieuwbare energie, asfalt of wegenbouw. ACLW wil de status quo in de markt doorbreken door in Utrecht de meest duurzame asfaltcentrale van Nederland te realiseren, die nauwelijks nog stank en geluidshinder veroorzaakt voor de leefomgeving.

De ACLW-centrale kan daarom in het hart van het verzorgingsgebied staan, dicht bij de wegen en straten waar het asfalt nodig is, om transport en CO2-uitstoot tot het minimum te beperken. De mengtrommels worden verwarmd met hernieuwbare energie en staan binnen. Het productieproces van de ACLW-centrale stoot daarom 87,5% / ± 8.000 ton minder CO2 uit dan een conventionele gasgestookte centrale (bron: LCA-berekening). De technologie is innovatief en wordt in combinatie nog nergens toegepast.

De bestaande centrale van KWS in Utrecht gaat verdwijnen. De ACLW-centrale komt daarvoor in de plaats. Als eigenaar gaat ACLW de nieuwe centrale verhuren aan een groep exploitanten uit de Utrechtse bouw- en infrasector. Voorwaarde voor de exploitanten is dat de productiekosten concurrerend zijn. Door de nieuwe technologie en extra milieumaatregelen is de ACLW-centrale echter duurder dan een conventionele centrale, waardoor de productiekosten pas concurrerend zijn bij een hoger volume dan wat de bestaande KWS-centrale draait. Het zal enkele jaren duren voordat dit hogere volume is bereikt. Met steun vanuit EFRO kan ACLW de onrendabele opstartperiode van ongeveer 3 jaar overbruggen en de exploitanten in de gelegenheid stellen vanaf de start tegen concurrerende kosten asfalt af te nemen. Met dat perspectief kan ACLW de exploitanten aan zich binden en de investering in de ACLW-centrale doen.

Overheden schenken steeds meer aandacht aan de milieu aspecten bij aanbesteding van bouw- en infraprojecten. ACLW verwacht daarom dat de rest van de sector in de komende jaren gaat volgen met vernieuwing. De ACLW-centrale is dan de nieuwe standaard in de markt (best beschikbare techniek). Daarmee veroorzaakt ACLW niet alleen direct een verlaging van de CO2-uitstoot in Utrecht, maar ontsluit het een potentieel binnen de hele sector om de CO2-uitstoot te verlagen tot 177.000 ton CO2eq per jaar. Ook zet het de sector aan om asfalt te gaan produceren zonder geur- en geluidshinder voor de leefomgeving.

Projectactiviteiten zijn:
1) De ACLW-centrale bouwen
2) De ACLW-centrale (laten) exploiteren gedurende de opstartperiode van 3 jaar
3) Marketing en promotieactiviteiten ontplooien voor de ACLW-centrale
4) Milieu impact meten en monitoren (o.b.v. LCA).

Projectdoelstellingen zijn:
1) Realisatie van de meest duurzame asfaltcentrale, die asfalt produceert zonder noemenswaardige geur- en geluidshinder voor de leefomgeving
2) Nieuwe standaard neerzetten voor de asfaltsector (best beschikbare techniek)
3) CO2-uitstoot in Utrecht verlagen met ± 8.000 ton CO2eq per jaar
Als het project slaagt verlaagt de asfaltsector de CO2 uitstoot met ± 177.000 ton per jaar.
Looptijd van: 1 januari 2017 t/m 31 december 2021
Bijdrage Kansen voor West: € 4.670.000
Meer informatie: www.europaomdehoek.nl



Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen