Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

NIOF 2008

Looptijd: van 21 december 2007 tot 31 december 2014
Plattegrond van de locatie van het project

Het project betreft de uitvoering van de subsidieregeling Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit 2008 (NIOF 2008).Doel van het project is middels het verstrekken van premies verhogen van het kennisniveau, innovatiekracht en marktvergroting van het MKB en daarmee te komen tot een versterking van de economische structuur van Noord-Nederland De NIOF is een subsidieregeling gericht op strategische bedrijfsactiviteiten in het midden- en kleinbedrijf. De doelgroep van de regeling bestaat uit MKB-bedrijven uit de industriële sector en bovenlokale zakelijke dienstverlening. Grote ondernemingen zijn uitgesloten. Voor het jaar 2008 beoogt de NIOF (onder meer) de volgende activiteiten te ondersteunen.   a.         ontwikkelingsprojecten: kosten van het inschakelen van een deskundige voor een advies en voor het (laten) bouwen van een prototype, alsmede de materiaalkosten voor het bouwen van een prototype. Overige uitvoerende werkzaamheden door de onafhankelijke deskundige zijn niet subsidiabel.   b.         een strategisch marketingplan: kosten van het inschakelen van een deskundige voor het maken of herzien van een beleidsplan voor de afzet van de onderneming.   c.         marktverkenning: kosten van het inschakelen van een deskundige voor het doen van onderzoek naar de afzetmogelijkheden van een product of dienst van de onderneming.   d.         haalbaarheidsonderzoeken: kosten van het inschakelen van een deskundige voor het doen van onderzoek naar de technische of bedrijfseconomische mogelijkheden voor en gevolgen van de uitbreiding van de productie met een voor de onderneming nieuw product, nieuwe dienst of technisch nieuwe werkwijze.   e.         bedrijfsovername: kosten van het inschakelen van een deskundige voor het maken van een plan waarin de bedrijfseconomische haalbaarheid inzake de overname van een operationele onderneming in Fryslân, Groningen of Drenthe, behorende tot de doelgroep van deze regeling, wordt onderzocht. Daarbij dient de overname te zijn gericht op voortzetting van de ondernemingsactiviteiten in Noord-Nederland. Ook het laten opstellen van een strategisch advies omtrent de betreffende overnamemogelijkheden is subsidiabel.   f.          ontwikkelingsprojecten van een cluster: kosten van het inschakelen van een deskundige voor advies en voor het (laten) bouwen van een prototype, alsmede de materiaalkosten voor het bouwen van een prototype. De beschrijving van het project en het aandeel van iedere clusterpartner dient in een samenwerkingsovereenkomst te zijn vastgelegd. De ondernemingen die deelnemen in een cluster kunnen subsidie ontvangen voor hun aandeel in het ontwikkelingsproject van het cluster.   g.         Voor subsidie komt in aanmerking de implementatie van een ontwikkelingstraject. Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de kosten van investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en materiaalkosten ten behoeve van een proefproductie of proefopstelling die voortkomt uit op grond van artikel 4, tweede lid sub a of op grond van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten.   h.         Voor subsidie komt in aanmerking het in dienst nemen van een kennisdrager. Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de loonkosten van een in dienst te nemen kennisdrager.  

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen