Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

NOC / NOV

Looptijd: van 1 januari 2018 tot 31 maart 2019

NOC/NOV bestaat uit (jonge) musici uit Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) en Noordwest-Duitsland (Oldenburg/Ostfriesland), die op grond van veeleisende kwaliteitscriteria worden geselecteerd middels regionale audities. Het verenigt heel talentvolle jonge musici uit de EDR in een EU orkest van hoog niveau dat de culturele grenzen overstijgt. NOC zal een unieke rol spelen bij het bevorderen van de interculturele dialoog en wederzijds respect en begrip door middel van cultuur. Met zijn activiteiten fungeert het als cultureel ambassadeur van de EDR door de schijnwerpers te richten op de rijkdom en diversiteit van de Duitse en Nederlandse culturen en op opkomende talenten. Tevens draagt het grensoverschrijdende samenwerkingsverband bij aan de ontwikkeling van werkwijzen en methodieken waar uiteindelijk weer andere organisaties in het grensgebied en daarbuiten gebruik van kunnen maken. Deze groep uitzonderlijke jonge musici werkt samen om een bijzonder hoog orkestniveau te realiseren en zo profileert het NOC zich als een uniek orkest in Europa. Nu de EU wordt geconfronteerd met talrijke uitdagingen en behoefte heeft aan een hechtere band met haar burgers, heeft het NOC een nog belangrijkere rol te spelen om de Europese kernwaarden uit te drukken, mensen te verbinden via klassieke muziek en de jongere generatie in de EDR te bereiken door jonge beoefenaars van klassieke muziek met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen middels concerten, uitwisselingen, workshops, etc. De NOC-partners zijn professionele organisaties met een lange en rijke historie. Door een langdurige samenwerking aan te gaan wordt een constant hoog niveau van musiceren, een groot bereik en continu?teit van NOC gewaarborgd. Door de NOC-lancering te koppelen aan het European Youth Music Festival in mei 2018 zal een groot publiek worden bereikt van ruim 10.000 bezoekers en bijzonder veel pers.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen