Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Noord Nederland; de expert regio voor maritieme toepassing van LNG

Looptijd: van 21 juni 2018 tot 22 maart 2022
Plattegrond van de locatie van het project

Noord Nederland; de expert regio
voor maritieme toepassing van LNG

• LNG als brandstof voor de internationale scheepvaart biedt de wereld een groot milieuperspectief; in vergelijking met stookolie veroorzaakt aardgas namelijk 25% minder CO2-uitstoot en 90-95% minder zwaveloxide, stikstofoxide en fijnstof.

• De Noord Nederlandse scheepsbouwsector ziet LNG als een doorbraak voor de internationale scheepvaart. De klimaatafspraken van Parijs en het commitment van de IMO t.a.v. CO2 emissie per 2030, maar ook nieuwe maritieme regelgeving op het gebied van SOx- en NOx-uitstoot die in 2020 en 2021 van kracht wordt, gaan de markt een enorme impuls geven. Op een wereldvloot van plm. 50.000 schepen varen er anno 2018 nog slechts 120 op aardgas. De echte markt moet dus nog komen.

• De Noord Nederlandse maritieme sector is gespecialiseerd in (complexe) short-sea-schepen. In dit segment verwacht het cluster tot 2025 in totaal minimaal 40 LNG-gerelateerde schepen te kunnen contracteren. Met een gemiddelde contractprijs van plm. € 20 miljoen per schip, betekent dit een omzetwaarde van € 800 miljoen voor de regio. De bouw van een compleet schip met een LNG-systeem vergt gemiddeld ongeveer 250.000 arbeidsuren. De bouw van 40 schepen impliceert daarmee meer dan 6.000 mensjaren werk voor de regio.

• Het Noord Nederlandse maritieme cluster bestaat (anders dan andere scheepsbouwregio’s in de wereld) grotendeels uit MKB-bedrijven die bij iedere scheepsbouwopdracht op projectbasis samenwerken. Door de hoge specialisatiegraad van de individuele bedrijven wordt de regio als expert gezien op het gebied van hoogwaardige techniek in combinatie met economische efficiency. Het varen op LNG bevat in vergelijking met dieselmotoren een aantal technische knelpunten (bijvoorbeeld brandstofopslag bij -162 ?, druk- en verdampingssystemen, gasexplosierisico’s, motorkarakteristieken). LNG als kennisdomein is daarmee een uitgelezen mogelijkheid om de op deskundigheid gebaseerde concurrentiepositie verder te versterken. Het gaat hierbij om;
o Kennis betreffende de bouw van nieuwe (vracht/passagiers-) schepen met LNG-voortstuwing,
o Kennis betreffende de ombouw van bestaande schepen naar LNG voortstuwing,
o Kennis betreffende de bouw van bunkertankers die LNG vervoeren naar lokale gebruikers (bv andere schepen die op LNG varen).

• De LNG-focus van het Noord Nederlandse maritieme cluster voor de komende jaren is gericht op schaalgrootte: Om voortgang te maken in de leercurve zijn concrete scheepsbouwprojecten nodig. Ook zorgt schaalgrootte voor dalende kosten en daarmee weer toenemende marktvraag. De komende jaren worden op maritiem-LNG-gebied wereldwijd de marktposities ingenomen en de kaarten geschud. Naast het Noord Nederlandse maritieme cluster azen ook grote internationale scheepsbouwers op deze markt. Conglomeraten die het zich kunnen veroorloven om door het aannemen van verlieslatende opdrachten een marktpositie te verwerven. Het Noord Nederlandse maritieme cluster kan hier niet (door haar MKB-structuur) en wil hier niet in mee gaan, maar zich juist onderscheiden door deskundigheid en ervaring. Dit betekent echter dat alle mogelijke support noodzakelijk is om gedurende de komende cruciale jaren zoveel mogelijk LNG-gerelateerde scheepsbouwopdrachten in Noord Nederland te laten plaatsvinden.


Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen