Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Noord-Nederland Verdient Circulair

Looptijd: van 15 september 2021 tot 29 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Noord Nederland Verdient Circulair is een breed gedragen Noord-Nederlands project waarmee we vanuit het bedrijfsleven de transitie van een lineaire naar een circulaire economie willen versnellen. Dit door het versterken en verbeteren van het CE-innovatie ecosysteem in aansluiting op de REACT EU call.

Hiermee dragen we bij aan oplossingen om op de gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van primaire grondstoffen aan te pakken. Deze ontwikkelingen worden diep in de maatschappij gevoeld door de gevolgen van de corona pandemie, de stijgende woningnood en tal van andere crises. We staan aan de vooravond van een economische transitie gebaseerd op circulaire waardeketens en verdienmodellen, maar er is nog sprake van marktfalen en ook andere systemische onderdelen van de transitie zijn nog niet op orde, waaronder het functioneren van het CE-innovatie ecosysteem.

In dit project vormen Noordelijke CE Experimenten gericht op de meest prioritaire uitdagingen binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie de context voor open innovatie. De scope beslaat daarbij de hele waardeketen.

We hanteren in het project een integrale aanpak waarbij we doorlopend analyseren wat de impact is van ons handelen als CE-innovatie ecosysteem en waar bijstelling nodig is van processen. Zo anticiperen we op de onvoorspelbaarheid die deel is van open innovatietrajecten als deze en organiseren we collectieve impact.

In het project zetten we in op drie hoofdactiviteiten met als kern:
1. Uitlijnen van het innovatie ecosysteem en operationaliseren van collaboratieve governance. Ontwikkeling van gedeeld CE-denkkader, gedeelde CE-ambities en gedeeld CE-perspectief in een creatief en collaboratief proces met partners en stakeholders;
2. Ontwikkelen MKB-programma’s en inbedden circulaire competenties.
Verbetering samenhang en consistentie tussen 1e- en 2e-lijns CE-ondersteuning van het MKB en opbouw en verbetering van benodigde competenties, instrumenten en verdienmodellen.
3. Experimenteren in het regime en leren door te doen
Programmering van nieuwe marktcreatie, waardeketenontwikkeling, collaboratieve businessmodellen, waarbij leerervaringen (individu, organisatie en systeem) structureel gemonitord en geëvalueerd worden;

Het brede startconsortium achter ‘Noord-Nederland Verdient Circulair’ neemt eigenaarschap in het overbruggen van het gat tussen urgentie en uitvoering. Als opmaat naar een transitie versnellend netwerk in het CE-innovatie ecosysteem van Noord-Nederland. De zo belangrijke maar nog ontbrekende regie gaan we oppakken. Het consortium wil een uitbreiding van de transitiecapaciteit en innovatie slagkracht in het veld bieden, die randvoorwaardelijk is voor de noodzakelijke schaalvergroting van circulaire en toekomstbestendige bedrijvigheid en -werkgelegenheid in Noord-Nederland.Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen