Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Nothing about me, without me!

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Met dit ESF-project wil mytylschool De Schalm in Breda zoveel mogelijk leerlingen laten uitstromen naar vervolgonderwijs of (beschermde) arbeid. De kracht van het project is dat leerlingen zelf meebepalen en actief hun toekomst helpen vormgeven (nothing about me, without me!).   De Schalm bereidt haar leerlingen al vroegtijdig voor op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen werkt de school aan vergroting van de deelname van het bedrijfsleven in het onderwijs. Zo zijn er veel interne leerlingwerkplaatsen gerealiseerd en  nemen bedrijven deel aan sollicitatietrainingen.   In het reguliere uitstroomoverleg met UWV, stichting MEE en gemeente maakt de school afspraken  over de rolverdeling bij de begeleiding van leerlingen, zodat leerlingen een uitstroomplek kunnen behouden.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen