Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

OakHeat

Looptijd: van 1 mei 2017 tot 31 december 2021

Door het uitputten van de fossiele brandstoffen, waaronder het leeg raken van de Nederlandse gasvoorraad en de verwachte uitputting van vele oliebronnen, heeft de Nederlandse overheid in lijn met andere landen, het beleid dat in 2030 meer dan 30% van de bestaande energiebehoefte moet komen uit alternatieve energiebronnen, met een belangrijk rol voor duurzaam geproduceerde biomassa. Deze biomassa kan veel meer dan nu het geval is gewonnen worden in eigen land. Met dit project gaan we energie halen uit eikels. Deze natuurlijke bron bevat heel veel energie en die wordt nu nog helemaal niet benut. Er wordt hierbij geen CO2 uit fossiele brandstof aan de atmosfeer toegevoegd, maar CO2 uit de natuurlijke kringloop. Als eikels van de boom gevallen zijn, rotten ze weg. Bij dit rottingsproces komt CO2 vrij. Dezelfde hoeveelheid komt ook vrij als we eikels als brandstof gebruiken, alleen wordt dit sneller in de atmosfeer gebracht dan bij het rottingsproces. Er is verder ook geen negatief effect op de natuur, omdat alleen de eikels langs wegen en fietspaden worden geoogst en uit de bermen gehaald. Dit is een relatief kleine hoeveelheid van het totaal aan eikels dat jaarlijks valt. De eikels in bossen en het landschap blijven gewoon liggen. Op de locaties waar geoogst wordt leiden ze tot overlast voor verkeer en ongewenste begroeiing. We slaan dus 2 vliegen in één klap.

Uit vooronderzoek is gebleken dat eikels vanwege de hoge energetische waarde zéér geschikt zouden kunnen zijn. In onze gemeente staan =/- 15.000 eiken langs wegen en deze produceren op jaarbasis +/- 80 kg eikels per boom waarvan +/-15 kg eenvoudig te oogsten valt, dit is gemiddeld ongeveer 225.000 kg eikels. Eikels bevatten vetten, waardoor de energetische waarde hoger is dan van hout.

Het doel van het project is om in de gehele keten van verzamelen t/m hergebruiken van energie diverse prototypes te realiseren en daarmee een full scale demonstratie in een werkelijke omgeving te realiseren. Het gaat om de volgende prototypes:

  • Product voor het verzamelen en oogsten.
  • Product voor transport, zuivering en droging.
  • Product voor verbranding en benutting energie.

Het project leidt tot verschillende resultaten:

  • Geïntegreerd systeem voor oogst, transport en opslag.
  • Product voor verbranding van eikels als brandstof
  • Klimaat neutrale gemeentegebouwen door benutting van 225.00 kg boomzaden. Sint Anthonis wil het opvegen van overlast veroorzakende boomzaden benutten als brandstof voor pellet kachels in openbare gebouwen en daarmee de gaskraan sluiten.
  • Draaiboek voor een nieuwe ketenaanpak voor eindgebruikers (m.n. gemeenten en terreinbeheerders) om de organisatie van het gehele proces van oogsten t/m benutting van energie voor henzelf mogelijk te maken.

Dit project wordt uitgevoerd tussen 3 MKB-bedrijven en de gemeente Sint Anthonis. De bedrijven betreffen IndiEco, Nabuurs en Versleijen. Zij gaan het project in circa 3 jaar tijd uitvoeren, waarbij het oogstproces wordt ontwikkeld, er een nieuwe biomassaketel komt en de gemeente haar overheidsgebouwen als demonstratie gaat afkoppelen van aardgas. Binnen de projectperiode levert dit een energiecapaciteit van 280MW op.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen