Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Oesterbroedfarm NL

Looptijd: van tot

In Nederland heeft Roem van Yerseke zich als enige bedrijf in Nederland toegelegd op de ontwikkeling van een hatchery, waar onder gecontroleerde omstandigheden oesterbroed (Crassostrea gigas – de holle oester) kan worden gekweekt. Hiervoor heeft Roem in de afgelopen 10 jaar veel onderzoek gedaan naar de verschillende kweekstappen die nodig zijn om een bevrucht eitje op te kweken tot een volwaardig oesterbroed.

Het kweekproces

Het kweekproces begint bij de broodstock waar ouderdieren in goede conditie worden gehouden. De ouderdieren zijn de basis van het kweekproces en moeten zorgen voor bevruchte eitjes. Nadat de eitjes zijn bevrucht gaan ze naar de hatchery. Hier groeien de bevruchte eitjes onder gecontroleerde omstandigheden op tot oesterlarven. Wanneer de oesterlarven de neiging krijgen om te gaan ‘settelen’, wat betekent dat ze zich willen hechten op een ondergrond worden ze settelaars genoemd. Vanaf dat moment gaan ze naar de micro-nursery om verder uit te groeien tot oesterbroed. Als het oesterbroed een grootte van 4 mm heeft bereikt worden ze naar buiten verplaatst en in de nursery binnendijks opgekweekt tot oesterbroed dat sterk genoeg is om in open water en percelen uit te groeien tot een consumptieoester. Wanneer een grootte van 6-10 mm is bereikt wordt het oesterbroed verkocht dan wel verder opgekweekt tot consumptierijpe oesters in een grow-out systeem.

Beperkte schaal

Hoewel Roem van Yerseke de genoemde kweekstappen beheerst en ze de werking van elke stap op kleine schaal heeft aangetoond is het gehele kweekproces van eitje tot oesterbroed verre van renderend. Er wordt op beperkte schaal oesterbroed geproduceerd en de opbrengsten (ca. €50.000,-) van dit broed zijn lang niet genoeg om de jaarlijkse kosten (ca. €300.000,-) van de hatchery te dekken. Voor Roem van Yerseke, maar zeker ook voor de Nederlandse oestersector is het van uitzonderlijk belang dat er een renderende oesterbroedfarm wordt gerealiseerd.

Het project

Dit project beoogt daarom om van de huidige Hatchery een renderende oesterbroedfarm te maken door de afzonderlijke kweekstappen te stroomlijnen en het gehele kweekproces zodanig in te richten dat er op een continue en kostprijs aantrekkelijke schaal oesterbroed geproduceerd kan worden. Daarnaast wordt de focus gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van de oesters door middel van een fokprogramma waarbij de beste oesters worden geselecteerd en door de productie van triploïde oesters. Voor Roem van Yerseke is dit belangrijk omdat zo na afloop van het project de R&D-kosten die in de afgelopen jaren zijn gedaan in de Hatchery terug worden verdient. Voor de Nederlandse oestersector is het echter belangrijk dat oesterbroed op een continue en marktaantrekkelijke schaal kan worden geleverd zodat oesterkwekers minder afhankelijk zijn van de hoeveelheid natuurlijk broedval in Nederlandse wateren én om de opbrengsten voor oesterkwekers te vergroten. Door het aanbieden van oesterbroed dat kwalitatief beter is dan natuurlijk broed wordt ervoor gezorgd dat er in het opkweekproces minder uitval is, zodat meer oesters op de markt gezet kunnen worden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen